Artist: 
Search: 
Sweet - Miss Demeanor lyrics (Bulgarian translation). | You're a woman of the moment
, a bitch and ya know it
, but baby you got something coming to ya
,...
03:29
video played 545 times
added 7 years ago
Reddit

Sweet - Miss Demeanor (Bulgarian translation) lyrics

EN: You're a woman of the moment
BG: Вие сте една жена в момента

EN: a bitch and ya know it
BG: кучка и те го знаят

EN: but baby you got something coming to ya
BG: но бебето има нещо идва към теб

EN: your reputation fame I'm gonna blow it
BG: славата си репутация, аз отивам да я разбия

EN: Get back to the things ya do yeah
BG: Се върнете към нещата, които те да

EN: you got bad blood runnin' through ya
BG: имаш вражда, четене на книги чрез теб

EN: God I got to hand it to ya
BG: Бог аз трябва да ръка го на теб

EN: you got bad blood runnin' through ya
BG: имаш вражда, четене на книги чрез теб

EN: You think ya fell in love with a dreamer
BG: Мислите, че те се влюбва в един мечтател

EN: but baby ya better believe I'm a schemer
BG: но baby ти по-добре вярвам, аз съм интригант

EN: you're gonna get what's comin' to ya
BG: Вие ще получите това, което идва към теб

EN: Maybe baby they should call you Miss Demeanour
BG: Може би бебето те трябва да наричат Мис държание