Artist: 
Search: 
Reddit

Svarteskerm - Satan Och Kapitalet lyrics

Satan och kapitalet.
Kapitalet höjs till skyarna och satan gör dig bedragen, så kan man fiffla en smula med själens bröd för dagen. Lura dig att ingen hör din bön, att goda liv är dyra. Men satan och kapitalet konspirerar för att krossa dig som en myra. / Mammons uppgift är som sig bör att skola materialister, för om väst skall tjäna bra kan man inte va idealister. Tullar och de där shengenslang är ett system för att sålla, agnarna från vetet och för var var och en till dens rätta fälla
/ Tempot höjs vid maskinerna, här skapar Fan eliten, för kyrkan har inte plats för den som blivit illa sliten. Men för att ingen skall tro att de är nå fel me aktier och rika präster kallar man de välsignelser och tystnar ner profeters röster.