Artist: 
Search: 
Survivor - Is This Love lyrics (Bulgarian translation). | (Jim Peterik/Frankie Sullivan)
, I've heard talk of blind devotion
, Lovers through thick and thin
,...
03:46
video played 3,054 times
added 8 years ago
by viel07
Reddit

Survivor - Is This Love (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Jim Peterik/Frankie Sullivan)
BG: (Джим Peterik/Франки Съливан)

EN: I've heard talk of blind devotion
BG: Чувал съм, говорим за сляпа привързаност

EN: Lovers through thick and thin
BG: Любителите през дебели и тънки

EN: Lives touched with real emotion
BG: Живее докосна с реално емоция

EN: Faithful 'til the bitter end
BG: Вярващите 'til докрай

EN: Now, I must admit that the story's attractive
BG: Сега аз трябва да призная, че историята е привлекателен

EN: I've lost in far too many affairs
BG: Аз съм загубил в твърде много въпроси

EN: I've seen all the pain that the morning can bring
BG: Аз съм виждал всички болката, която сутрин може да донесе

EN: I need to prove to myself
BG: Трябва да докаже на себе си

EN: This is more than a crush
BG: Това е повече от любов

EN: Can you convince me it's not just a physical rush
BG: Можете да убедите мен това не е само физически треска

EN: Is this love that I'm feelin'
BG: Е тази любов, която аз чувствам '

EN: Is this love that's been keepin' me up all night
BG: Е тази любов, която е била Keepin ме ' през цялата нощ

EN: Is this love that I'm feelin
BG: Е тази любов, която аз съм чувстваш

EN: Is this love
BG: Това ли е любовта

EN: So many nights in blind confusion
BG: Толкова много нощи в слепи объркване

EN: I've walked the line of love
BG: Ходил съм на линия на любовта

EN: We reach out in disillusion
BG: Ние се обръщаме в разочарованието

EN: When one night isn't nearly enough
BG: Когато една нощ е съвсем недостатъчно

EN: Now, I'd like to know that for once in my life
BG: Сега бих искал да знам, че поне веднъж в живота ми

EN: I'm sure of what tomorrow may bring
BG: Аз съм сигурен, че това, което утре може да донесе

EN: I've heard all your talk ,can I take it to heart
BG: Чувал съм всичко си говори, може да го отведе до сърцето

EN: Now look me straight in the eye
BG: Сега ми изглежда направо в очите

EN: 'Cause tonight is the night
BG: Защото тази вечер е нощта

EN: We've got to ask each other if the moment is right
BG: Ние трябва да попитам един друг ако е добър момент

EN: Is this love that I'm feelin'
BG: Е тази любов, която аз чувствам '

EN: Is this love that's been keepin' me up all night
BG: Е тази любов, която е била Keepin ме ' през цялата нощ

EN: Is this love that I'm feelin
BG: Е тази любов, която аз съм чувстваш

EN: Is this love
BG: Това ли е любовта

EN: I've tread those mean streets, blind alleys
BG: Аз съм протектора тези опасните улици, слепи алеи

EN: Where the currency of love changes hands
BG: Когато валутата на любовта променя ръце

EN: All touch -- no feelin'
BG: Всички докосване--не чувстваш

EN: Just another one night stand
BG: Просто още една нощ

EN: I need to know that there's someone who cares
BG: Трябва да знаете, че има някой, който се грижи

EN: Could you be the angel to answer my prayer?
BG: Може ли да бъде Ангел да отговори на моята молитва?

EN: Is this love that I'm feelin'
BG: Е тази любов, която аз чувствам '

EN: Is this love that's been keepin' me up all night
BG: Е тази любов, която е била Keepin ме ' през цялата нощ

EN: Is this love that I'm feelin
BG: Е тази любов, която аз съм чувстваш

EN: Is this love
BG: Това ли е любовта