Artist: 
Search: 
Sum 41 - Long Lost To Where No Pathway Goes (From LOTR) lyrics (Bulgarian translation). | My star, I saw it high and far
, At the parting of the ways
, A light on the edge of the outer...
05:22
video played 521 times
added 7 years ago
Reddit

Sum 41 - Long Lost To Where No Pathway Goes (From LOTR) (Bulgarian translation) lyrics

EN: My star, I saw it high and far
BG: Моята звезда, видях го високо и далеч

EN: At the parting of the ways
BG: В разделянето на пътя

EN: A light on the edge of the outer night
BG: Светлина върху ръба на външно нощ

EN: Like silver set ablaze
BG: Като сребро, разпалени

EN: Where the round world plunges steeply down
BG: Където кръг Светът пада рязко

EN: But on the old roads goes
BG: Но по старите пътища отива

EN: As an unseen bridge that on arches runs
BG: Като невидим мост на арки работи

EN: To coasts that no man knows
BG: Да брегове, че никой не знае

EN: I would not find the burning domes and sands
BG: Аз няма да намерите горене куполи и пясъци

EN: Where reigns the sun, nor dare the deadly snows
BG: Където цари слънцето, нито Петкова смъртоносно снеговете

EN: Nor seek in mountains dark the hidden lands
BG: Нито в планините тъмно скрити земи

EN: Of men long lost to whom no pathway goes
BG: От мъжете отдавна изгубена за когото няма пътека отива

EN: But where they bloom those flowers fair
BG: Но където те цъфтят тези цветя панаир

EN: In what air or land they grow
BG: В какъв въздух или земя те растат

EN: What words beyond the world I heard
BG: Какви думи отвъд света чух

EN: If you would seek for know
BG: Ако ще търсите за зная

EN: In a boat then, brother, far afloat
BG: В една лодка тогава, брат, далеч над водата

EN: You must labour in the sea
BG: Трябва да се трудиш в морето

EN: And find yourself things out of mind:
BG: И да намерят себе си неща от ума:

EN: You will learn no more of me
BG: Вие ще научите повече за мен

EN: I would not find the burning domes and sands
BG: Аз няма да намерите горене куполи и пясъци

EN: Where reigns the sun, nor dare the deadly snows
BG: Където цари слънцето, нито Петкова смъртоносно снеговете

EN: Nor seek in mountains dark the hidden lands
BG: Нито в планините тъмно скрити земи

EN: Of men long lost to whom no pathway goes
BG: От мъжете отдавна изгубена за когото няма пътека отива