Artist: 
Search: 
Reddit

Sud Sound System - Le Radici Ca Tieni lyrics

TREBLE-DON RICO-TERRON FABIO-NANDU POPU

Se nu te scerri mai delle radici ca tieni
Rispetti puru quiddre delli paisi lontani!
Se nu te scerri mai de ddu ete ca ieni
Dai chiu valore alla cultura ca tieni!
Simu salentini dellu munnu cittadini,
Radicati alli messapi cu lli greci e bizantini,
Uniti intra stu stile osce cu lli giammaicani,
Dimme tie de ddu ete ca sta bbieni

Se nu te scerri mai delle radici ca tieni (nu tte scerrare mai)
Rispetti puru quiddre delli paisi lontani!
Se nu te scerri mai de ddu ete ca ieni
Dai chiu valore alla cultura ca tieni (Sine!)
Simu salentini dellu munnu cittadini,
Radicati alli messapi cu lli greci e bizantini,
Uniti intra stu stile osce cu lli giammaicani,
Dimme tie de ddu ete ca sta bbieni

DON RICO
Egnu dellu salentu e quannu mpunnu parlu dialettu
E nu mbete filu no ca l'italianu nu llu sacciu
Ca se me mintu cu riflettu parlu lu giammaicanu strittu
Perche l'importante e ccu sai nnu pocu de tuttu
Anche se de tuttu a fiate me ne futtu
Ma se na cosa me interessa su capace puru me fissu
Se ete quiddhru ca oiu fazzu me mintu ddhrai e fazzu ce ppozzu
Perche aggiuu bbessere iou ca decidu de mie stessu
Ca la vera cultura è cu sai vivere
Cu bbiessi testu ma sempre sensibile
Puru ca la vita ete dura è meiu sai amare
Puru quannu te pare ca ete impossibile.

TERRON FABIO
Me la difendu, la tegnu stritta cullu core
La cultura mia rappresenta quiddhru ca é statu e ca ha bbenire
Intra stu munnu, a ddu nu ttene chiui valore
Ci parla diversu e de diversu è de culure!
Te nne leanu tuttu puru la voglia de amare,
Cussi ca tanta gente a pacciu modu stae a regire!
Te nne leanu tuttu puru le ricchie pe ssentire,
Ci chiange e chiede aiutu pe li torti ca stae a subire
Te nne leanu puru la terra de sutta li piedi,
Se ccattanu tuttu quiddhru ca a cui tie nci tieni
Ne dispiace pe tuttu quiddhru ca ne sta lliati
Ma stamu ancora a qquai, de quai nu ne n'imu mai sciuti (chiaru moi moi moi)

Se nu te scerri mai delle radici ca tieni
Rispetti puru quiddre delli paisi lontani!
Se nu te scerri mai de ddu ete ca ieni
Dai chiu valore alla cultura ca tieni
Simu salentini dellu munnu cittadini,
Radicati alli messapi cu lli greci e bizantini,
Uniti intra stu stile osce cu lli giammaicani,
Dimme tie de ddu ete ca sta bbieni

NANDU POPU
E rriu della terra a ddu nce sempre lu sule
A ddu la gente cerca umbra ca la po defrescare.
A qquai sta scrittu sulle petre cce aggiu capire
Su parole antiche percé l'uomu nu po cangiare!
Memoria ete cultura e bbete quistu ca ole:
Recorda ce ha successu cussì pueti capire
Lu boia denta vittima puru dopu menz'ura
Ma la vittima denta boia se nu tene cultura!
Su ste radici nui stamu ben radicati
Ni fannu amare populi mai canusciuti
Ni scosta de ci medita l'odiu e la guerra
Ma de sti criminali la capu mia nu se scerra!

TREBLE
E tie difendila!
Quannu poi difendila!
E' la terra toa, amala e difendila sientime, difendila!
Quannu poi difendila!
E' la terra toa, amala e difendila! De cine?
De ci ole specula e corrompe, difendila!
De ci ole sfrutta l'ignoranza, difendila!
De ci ole svende l'arte noscia, difendila!
De ci nu bbole crisca ancora, difendila!
Pe ci nu ttene chiù speranza
Pe ci ha rimastu senza forza, difendila!
Pe ci nu pote ma nci crite, difendila!
Pe ci nu te pote secutare (sine moi), difendila! (ntorna moi)

Se nu te scerri mai delle radici ca tieni
Rispetti puru quiddre delli paisi lontani!
Se nu te scerri mai de ddu ete ca ieni
Dai chiu valore alla cultura ca tieni
Simu salentini dellu munnu cittadini,
Radicati alli messapi cu lli greci e bizantini,
Uniti intra stu stile osce cu lli giammaicani,
Dimme tie de ddu ete ca sta bbieni

DON RICO
Egnu de lu salentu e quannu mpunnu parlu dialettu
E nu bbete pecce ca l'Italianu nullu sacciu
Ca se buenu me recordu do parole de woolof africanu
Chep gen è lu risu cullu pisce ca se mangia culle manu
E "mu nu mu cu bbai" vuol dire nun ne pozzu fare a menu
E "man gi dem man gi dem" vuol dire sciamu moi sciamu
A ddu ete ca uei basta ca rispettu purtamu
E ca ne facimu rispettare pe quiddhri ca simu
Ca la cultura vera è cu sai idere
La realtà pe quiddhra ca ete sia ca è facile sia ca è difficile
La cultura vera è cu sai capire
Ci tene veramente besegnu o ci ete lu cchiu debole

TERRON FABIO (Sine moi a qquai)
La difendimu, stritta e forte cullu core
Quista e' la poesia ca crea sta terra cull'amore.
Quiddra ca muti, tenenu modu te sentire
Grazie a ci la porta in giru o ci a qquai la po ssaggiare.

NANDU POPU
E rriu della terra a du nce sempre lu sule
E alla gente ca rria nci pensa sempre lu mare!
A qquai stae scrittu sulle petre cce aggiu capire
Cercu cu te le spiegu, perché nu t'ha scerrare!

TREBLE
E tie difendila!
Quannu poi difendila!
E' la terra toa, amala e difendila sientime, difendila!
Quannu poi difendila!
E' la terra toa, amala e difendila de cchiui!

Se nu te scerri mai delle radici ca tieni
Rispetti puru quiddre delli paisi lontani!
Se nu te scerri mai de ddu ete ca ieni
Dai chiu valore alla cultura ca tieni
Simu salentini dellu munnu cittadini,
Radicati alli messapi cu lli greci e bizantini,
Uniti intra stu stile osce cu lli giammaicani,
Dimme tie de ddu ete ca sta bbieni