Artist: 
Search: 
Reddit

Storm - Upprop Sverige lyrics

-demokratin lever på dumheten, på folkets materiella njutningsbegär, välfunna slagord, cirkuskonster, politiska kuplettsånger, hela dess existens hänger på att folket inte tänker bara vräker sej i armarna på den trevligaste löftesfabrikanten med den bästa valmusiken.

I dessa tider då häxjakt återinförs
å demokratin visar sitt rätta jag.
när vi alla tiger och inga protester hörs
då friheten stryps mer för varje dag

då läggs det mer på hatets ända
i själen på moder sveas barn
då ni berövar oss på allt vi älskar
blygt kärlek mot osläckbart hat emot hat


det hat ni nu sår måste en gång skördas
dagen den kommer då vi skola mötas
en förådd generation, född på hat och förakt