Artist: 
Search: 
Sting - Fragile lyrics (Bulgarian translation). | If blood will flow when flesh and steel are one
, Drying in the color of the evening sun
,...
03:57
video played 1,939 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Sting - Fragile (Bulgarian translation) lyrics

EN: If blood will flow when flesh and steel are one
BG: Ако кръвта ще тече когато плът и стомана са едно

EN: Drying in the color of the evening sun
BG: Сушене в цвета на вечер, нд

EN: Tomorrow's rain will wash the stains away
BG: Утре на дъжд ще отмие петна

EN: But something in our minds will always stay
BG: Но нещо в съзнанието ни винаги ще остане

EN: Perhaps this final act was meant
BG: Може би е трябвало този заключителен акт

EN: To clinch a lifetime's argument
BG: Да клинч живота на аргумент

EN: That nothing comes from violence
BG: Че нищо не идва от насилие

EN: and nothing ever could
BG: и нищо не винаги може да

EN: For all those born beneath an angry star
BG: За всички тези, родени под един ядосан звезда

EN: Lest we forget how fragile we are
BG: Да не забравяме колко крехка сме

EN: On and on the rain will fall
BG: На и за дъжд ще паднат

EN: Like tears from a star like tears from a star
BG: Като сълзите от звезда като сълзи от една звезда

EN: On and on the rain will say
BG: На и на дъжда ще кажа

EN: How fragile we are
BG: Колко крехка сме

EN: How fragile we are
BG: Колко крехка сме

EN: On and on the rain will fall
BG: На и за дъжд ще паднат

EN: Like tears from a star like tears from a star
BG: Като сълзите от звезда като сълзи от една звезда

EN: On and on the rain will say
BG: На и на дъжда ще кажа

EN: How fragile we are
BG: Колко крехка сме

EN: How fragile we are
BG: Колко крехка сме