Artist: 
Search: 
Steven Tyler - (It) Feels So Good lyrics (Bulgarian translation). | Something cool went down,
, As I was walking with a friend of mine, and I,
, I still remember,
, How...
03:30
video played 2,973 times
added 6 years ago
Reddit

Steven Tyler - (It) Feels So Good (Bulgarian translation) lyrics

EN: Something cool went down,
BG: Нещо готино слезе,

EN: As I was walking with a friend of mine, and I,
BG: Тъй като аз бях пеша с един приятел на мина и аз,

EN: I still remember,
BG: Аз все още помня,

EN: How she was smelling like the summer time, and,
BG: Как тя е миризма като лятното часово време и,

EN: And ooh... how it changed my mind,
BG: И о..., как тя променя съзнанието ми,

EN: Changed everything, about that,
BG: Промени всичко, за това,

EN: Come on girl,
BG: Хайде, момиче,

EN: It feels so good, loving you, yeah...
BG: Тя се чувства толкова добре, те обичам, да...

EN: It's so good, the way you do the do...
BG: Тя е толкова добра, начина, по който правите ли...

EN: It feels so good, and I need Oxygen,
BG: Тя се чувства толкова добре, и имам нужда от кислород,

EN: Little bit of heaven doin' 24-7 again...
BG: Малко на небето караш "24-7 отново...

EN: Yeah, again and again...
BG: да, отново и отново...

EN: Like I was sayin',
BG: Като казах ",

EN: My little cupid was real super freak, by the,
BG: Ми малко Купидон е истински супер изрод, от,

EN: Time that I came down,
BG: Време, които дойдоха надолу,

EN: I'll get locked up in a room for a week,
BG: Аз ще се заключени в една стая за една седмица,

EN: And ooh... how she changed my mind,
BG: И о..., как тя променя съзнанието ми,

EN: Changed everything, about this,
BG: Промени всичко, за това,

EN: Crazy world,
BG: Луд свят,

EN: It feels so good, loving you, yeah...
BG: Тя се чувства толкова добре, те обичам, да...

EN: It's so good, the way you do the do...
BG: Тя е толкова добра, начина, по който правите ли...

EN: It feels so good, yeah and by the way,
BG: Тя се чувства толкова добре, да и между другото,

EN: Little bit of heaven 24-7 times a day...
BG: Малко късче от Рая 24 - 7 пъти на ден...

EN: A long hair ,
BG: Дълга коса,

EN: A double dare,
BG: Двойна dare,

EN: And I swear,
BG: И кълна се,

EN: Little bit will do you some good...
BG: Малко ще ви направи някои добри...

EN: Say where,
BG: Казват къде,

EN: I'm goin' there,
BG: Аз съм става там,

EN: And I swear
BG: И кълна се

EN: Can't get enough of you... hu, yeah, yeah...
BG: Не може да получи достатъчно от вас... Ху, да, да...

EN: (harmonica solo)
BG: (хармоника соло)

EN: Ma bonsoir,
BG: Ма bonsoir,

EN: Excuse moi,
BG: Извинете МВР,

EN: Ya ooh la la,
BG: Теб о ла ла,

EN: It's doing to me good... yeah, yeah, yeah...
BG: Прави ми добро... да, да, да...

EN: (stop)
BG: (стоп)

EN: Uh yeee, It feels so good, loving you, yeah...
BG: Ъ yeee, тя се чувства толкова добре, те обичам, да...

EN: It's so good, the way you do the do...
BG: Тя е толкова добра, начина, по който правите ли...

EN: It feels so good, yeah I need Oxygen,
BG: Тя се чувства толкова добре, да имам нужда от кислород,

EN: Little bit of heaven doin' 24-7 ahhh...
BG: Малко на небето караш "24-7 ahhh...

EN: It feels so good, loving you, yeah...
BG: Тя се чувства толкова добре, те обичам, да...

EN: It's so good, the way you do the do...
BG: Тя е толкова добра, начина, по който правитенаправи...

EN: It feels so good, lovin' you,
BG: Тя се чувства толкова добре, обичам ви,

EN: It feels so good, making love to you...
BG: Тя се чувства толкова добре, прави любов към вас...

EN: Uh, yeah.... uh eeee... uh yeah...
BG: О, разбира се на ъ eeee... uh да...

EN: Yeah, yeah, yeah, yeah... yeah, yeah...
BG: да, да, да, да... да, да...