Artist: 
Search: 
Steve McMorran - What You're Doing To Me lyrics (Bulgarian translation). | Every day they pass me by, we never wait for questions why
, So I carried on, I carried on
, But...
04:11
video played 382 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

Steve McMorran - What You're Doing To Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: Every day they pass me by, we never wait for questions why
BG: Всеки ден, когато ми минават, ние никога не чакайте за въпроси защо

EN: So I carried on, I carried on
BG: Така продължих, аз извършва

EN: But when you feel alone inside
BG: Но когато се чувстваш сам вътре

EN: The only question on your mind
BG: Единственият въпрос на ума си

EN: Is will that be enough, will that be enough?
BG: Е няма, че е достатъчно, ще бъде достатъчно?

EN: For someone who trust and give their heart away
BG: За някой кой доверие и раздават сърцето си

EN: If I’m barely hanging on
BG: Ако аз съм едва виси на

EN: But I feel like I finally found the answer
BG: Но аз се чувствам като най-накрая намерих отговора

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I finally found somebody, that makes me feel alive
BG: Най-накрая намерих някого, който прави ме да се чувствам жив

EN: And everything feels so right, so right
BG: И всичко изглежда така право, така че нали

EN: It’s what you’re doing to me
BG: Това е това, което правиш за мен

EN: You know I used to be lonely
BG: Знаеш ли аз използван да бъде самотна

EN: But now I’m falling in love
BG: Но сега аз съм влюбен

EN: And everything feels so right, so right
BG: И всичко изглежда така право, така че нали

EN: It’s what you’re doing to me
BG: Това е това, което правиш за мен

EN: It’s what you’re doing to me
BG: Това е това, което правиш за мен

EN: I never thought I’d see the day
BG: Аз никога не съм мислил бих видите ден

EN: That I no longer be afraid, but I was wrong
BG: Че аз вече не се страхуват, но грешах

EN: I was wrong
BG: Аз was крив

EN: Cause when it’s close and off to taste
BG: Причини когато е тясно и изключване на вкус

EN: It’s worth everything you waited, for so long
BG: Заслужава всичко сте чакали, за толкова дълго време

EN: You’ve waited for so long
BG: Вие сте чакали толкова дълго време

EN: Cause everything else doesn’t matter
BG: Причина всичко останало няма значение

EN: When it all comes down to love
BG: Когато всичко се свежда до любовта

EN: It’s suddenly someone makes you better
BG: Тя изведнъж някой прави ви по-добре

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I finally found somebody, that makes me feel alive
BG: Най-накрая намерих някого, който прави ме да се чувствам жив

EN: And everything feels so right, so right
BG: И всичко изглежда така право, така че нали

EN: It’s what you’re doing to me
BG: Това е това, което правиш за мен

EN: You know I used to be lonely
BG: Знаеш ли аз използван да бъде самотна

EN: But now I’m falling in love
BG: Но сега аз съм влюбен

EN: And everything feels so right, so right
BG: И всичко изглежда така право, така че нали

EN: It’s what you’re doing to me
BG: Това е това, което правиш за мен

EN: It’s what you’re doing to me
BG: Това е това, което правиш за мен

EN: And even if we move on, I know what I found
BG: И дори ако ние преминем, знам, че това, което намерих

EN: I’ve come up to high to crawl my way back down
BG: Аз излезе на високо да обходим моя начин обратно надолу

EN: Cause what you’re doing to me
BG: Какво предизвикаВие сте прави за мен

EN: I know that I’ll never be the same, oh
BG: Аз знам, че аз ще се върнете, о

EN: Cause I finally found somebody, and everything feels so right
BG: Най-накрая намерих някого и всичко е причина се чувства толкова право

EN: It’s what you’re doing to me
BG: Това е това, което правиш за мен

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I finally found somebody, that makes me feel alive
BG: Най-накрая намерих някого, който прави ме да се чувствам жив

EN: And everything feels so right, so right
BG: И всичко изглежда така право, така че нали

EN: It’s what you’re doing to me
BG: Това е това, което правиш за мен

EN: You know I used to be lonely
BG: Знаеш ли аз използван да бъде самотна

EN: But now I’m falling in love
BG: Но сега аз съм влюбен

EN: And everything feels so right, so right
BG: И всичко изглежда така право, така че нали

EN: It’s what you’re doing to me
BG: Това е това, което правиш за мен

EN: It’s what you’re doing to me.
BG: Това е това, което правиш за мен.