Artist: 
Search: 
Steve Earle - Invisible lyrics (Bulgarian translation). | There's a hole in my shoe but I don't mind 
, 'Cause it keeps me connected to the ground when I'm 
,...
04:25
video played 1,029 times
added 5 years ago
Reddit

Steve Earle - Invisible (Bulgarian translation) lyrics

EN: There's a hole in my shoe but I don't mind
BG: Има дупка в обувката ми, но аз не се интересуваме

EN: 'Cause it keeps me connected to the ground when I'm
BG: Защото тя продължава да ме свързан към земята, когато съм

EN: Feelin' like maybe if I ain't careful I'll just blow away
BG: Чувстваш като може би, ако аз не грижлив аз ще просто издухат

EN: Then the lightnin' strikes the thunder rolls and I'm ok
BG: След това скоростта "удари гръм ролки и аз съм ОК

EN: Everywhere I go
BG: Където и да отида

EN: People pass me by
BG: Хората ме отмине

EN: They never know 'cause I'm
BG: Те никога не знаят, защото аз съм

EN: Invisible
BG: Невидим

EN: A shadow hangin' low
BG: Сянка hangin' нисък

EN: A footstep just behind
BG: Една крачка само зад

EN: They carry on but I'm
BG: Те носят, но аз съм

EN: Invisible
BG: Невидим

EN: I'm taking my time but I ain't slow
BG: Аз съм като моето време, но аз не е бавен

EN: 'Cause it ain't like I got anyplace else to go
BG: Защото то не е като аз имам навсякъде другаде да отида

EN: But there's ghosts in these streets and they're callin' my name
BG: Но в тези улици има духове и те са вика името ми

EN: And I follow 'em down in the dark again
BG: И аз следват ги надолу на тъмно отново

EN: An angel bendin' down
BG: Ангел bendin' надолу

EN: To whisper in your ear
BG: Да шепот в ухото ви

EN: You turn around but we're
BG: Вие се обърнеш, но ние сме

EN: Invisible
BG: Невидим

EN: A rumble underground
BG: Подземен тътен

EN: Your deepest darkest fear
BG: Най-дълбоките най-тъмните страха

EN: You hear the sound but they're
BG: Ще чуете звука, но те са

EN: Invisible
BG: Невидим

EN: Brother can you spare
BG: Брат да ви пощади

EN: A dollar and a dime?
BG: Един долар и стотинка?

EN: The cupboard's bare and I'm
BG: Шкафа снимки на голи и аз съм

EN: Invisible
BG: Невидим

EN: Travel anywhere
BG: Пътуват никъде

EN: You won't ever find
BG: Някога няма да намерите

EN: A purer heart 'cause mine's
BG: Чисти сърце защото на мината

EN: Invisible
BG: Невидим

EN: I'm invisible
BG: Аз съм невидим