Artist: 
Search: 
Reddit

Starfucker - Laadeedaa lyrics

Then they start singing a ladadalakala
Then theh star singa a whadaledkawha
Tha maey sens singin madelakewegh
The when saehns amaaakahmaaha

(sung over chorus)
Maaahh ahh hahh
Maaahh ahh hahh
Daaahh ahh hahh
Maahh ahh ha ahh

Then they start singing a ladadalakala
Then theh star singa a whadaledkawha
Tha maey sens singin madelakewegh
The when saehns amaaakahmaaha

Maaahh ahh hahh
Maaahh ahh hahh
Daaahh ahh hahh
Maahh ahh ha ahh