Artist: 
Search: 
Starclub - Chiki Chiki (feat. Dr. Alban) lyrics (Bulgarian translation). | Chiki-chiki on the mind
, Chiki-chiki all the time
, If you want it you got it
, I'm burning...
02:40
video played 2,713 times
added 8 years ago
Reddit

Starclub - Chiki Chiki (feat. Dr. Alban) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Chiki-chiki on the mind
BG: Chiki-chiki на съзнанието

EN: Chiki-chiki all the time
BG: Chiki-chiki през цялото време

EN: If you want it you got it
BG: Ако го искаш ще го получиш

EN: I'm burning inside
BG: Аз съм парене отвътре

EN: Chiki-chiki love your style
BG: Chiki-chiki любовта си стил

EN: Chiki-chiki so alive
BG: Chiki-chiki така жив

EN: Let's go crazy, amaze me
BG: Хайде луд, ме учудват

EN: Get into the vibe (vibe vibe vibe vibe vibe.....)
BG: Влез в настроението (настроението настроението настроението настроението настроението .....)

EN: Chiki Chiki me say hello
BG: Chiki Chiki ми каже здрасти

EN: You're my dreams for the day and the night
BG: Ти си моята мечта за деня и нощта

EN: Chiki Chiki me say bonjour
BG: Chiki Chiki кажа Bonjour

EN: Wha’ya say girl, wha’ya say lord
BG: Wha'ya каже момиче, wha'ya каже господарят

EN: Chiki Chiki come feel this vibe
BG: Chiki Chiki идват считате, че това настроението

EN: Come along sing time after time
BG: Хайде пее след време

EN: Chiki Chiki girl you are the one
BG: Chiki Chiki момиче ти си единствена

EN: Big up big up come my little girl
BG: Биг до голяма идват до малкото ми момиченце

EN: (AaAaAaAaAaAa) Big up big up come my little girl
BG: (AaAaAaAaAaAa) Биг до голяма идват до малкото ми момиченце

EN: Chiki-chiki on the mind
BG: Chiki-chiki на съзнанието

EN: Chiki-chiki all the time
BG: Chiki-chiki през цялото време

EN: If you want it you got it
BG: Ако го искаш ще го получиш

EN: I'm burning inside
BG: Аз съм парене отвътре

EN: Chiki-chiki love your style
BG: Chiki-chiki любовта си стил

EN: Chiki-chiki so alive
BG: Chiki-chiki така жив

EN: Let's go crazy, amaze me
BG: Хайде луд, ме учудват

EN: Get into the vibe
BG: Влез в настроението

EN: You have opened my eyes
BG: Трябва ми отвори очите

EN: You made me feel so alive
BG: Накара ме да се чувствам толкова жив

EN: So take me to heaven
BG: Така че ме отведе до небето

EN: I want you be mine (my my my my my.....)
BG: Искам да мина (ми ми ми ми ми .....)

EN: Chiki Chiki me say hello
BG: Chiki Chiki ми каже здрасти

EN: You're my dreams for the day and the night
BG: Ти си моята мечта за деня и нощта

EN: Chiki Chiki me say bonjour
BG: Chiki Chiki кажа Bonjour

EN: Wha’ya say girl, wha’ya say lord
BG: Wha'ya каже момиче, wha'ya каже господарят

EN: Chiki Chiki wayoo, wayoo
BG: Chiki Chiki wayoo, wayoo

EN: Pick up the phone
BG: Вдигни телефона

EN: You’re the woman in the yard.
BG: Ти си жена в двора.

EN: Chiki Chiki come wine and go down
BG: Chiki Chiki идват вино и да се понижат

EN: A bubble, we go bubble til’ the morning rise
BG: А балон, ние се връщаме балон Докато'на сутринта доведе

EN: (AaAaAaAaAaAa) A bubble, we go bubble til’ the morning rise
BG: (AaAaAaAaAaAa) А балон, ние се връщаме балон Докато'на сутринта доведе

EN: Chiki-chiki on the mind
BG: Chiki-chiki на съзнанието

EN: Chiki-chiki all the time
BG: Chiki-chiki през цялото време

EN: If you want it you got it
BG: Ако го искаш ще го получиш

EN: I'm burning inside
BG: Аз съм парене отвътре

EN: Chiki-chiki love your style
BG: Chiki-chiki любовта си стил

EN: Chiki-chiki so alive
BG: Chiki-chiki така жив

EN: Let's go crazy, amaze me
BG: Хайде луд, ме учудват

EN: Get into the vibe
BG: Влез в настроението

EN: You have opened my eyes
BG: Трябва ми отвори очите

EN: You made me feel so alive
BG: Накара ме да се чувствам толкова жив

EN: So take me to heaven
BG: Така че ме отведе до небето

EN: I want you be mine
BG: Искам да мина

EN: Nuff respect 'n chiki chiki in all the ladies in the house
BG: Nuff отношение'N chiki chiki във всички дами в Къщата

EN: Chiki chiki to alswall time couse we sief (safe?)
BG: Chiki chiki да alswall щото време ние SIEF (безопасно?)

EN: 'ear me now
BG: Аз сега ухото

EN: Nananananananana Nananananananana nananananananananananaannananananana
BG: Nananananananana Nananananananana nananananananananananaannananananana

EN: Nananananananana Nananananananana
BG: Nananananananana Nananananananana

EN: Chiki-chiki on the mind
BG: Chiki-chiki на съзнанието

EN: Chiki-chiki all the time
BG: Chiki-chiki през цялото време

EN: If you want it you got it
BG: Ако го искаш ще го получиш

EN: I'm burning inside
BG: Аз съм парене отвътре

EN: Chiki-chiki love your style
BG: Chiki-chiki любовта си стил

EN: Chiki-chiki so alive
BG: Chiki-chiki така жив

EN: Let's go crazy, amaze me
BG: Хайде луд, ме учудват

EN: Get into the vibe
BG: Влез в настроението

EN: You have opened my eyes
BG: Трябва ми отвори очите

EN: You made me feel so alive
BG: Накара ме да се чувствам толкова жив

EN: So take me to heaven
BG: Така че ме отведе до небето

EN: I want you be mine
BG: Искам да мина

  • STARCLUB LYRICS