Artist: 
Search: 
Square Off - Ready To Roll (feat. Kahlil Smalls) lyrics (Bulgarian translation). | [Intro]
, OK, OK, OK
, This Sean Paul, Lil Jon. J-Bo, Youngbloodz
, You already know how we do it...
03:09
video played 223 times
added 6 years ago
Reddit

Square Off - Ready To Roll (feat. Kahlil Smalls) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Intro]
BG: [Intro]

EN: OK, OK, OK
BG: ОК, ОК, ОК

EN: This Sean Paul, Lil Jon. J-Bo, Youngbloodz
BG: Това Sean Paul, Lil Jon. J-Bo, Youngbloodz

EN: You already know how we do it homeboy
BG: Вече знаете как го правим homeboy

EN: It's A-Town(105 Road for dem hoes)
BG: It's A-Town (105 германски марки за пътна мотики)

EN: It's A-Town(east side for dem hoes), Attic Crew you already know
BG: It's A-Town (източната страна на германски марки мотики), Таван Crew вече знаете

EN: Lil John, Eastside Boyz and yo boy Sean Paul let me tell ya like dis here boy(lets go)
BG: Лил Джон, Eastside Boyz и йо момче Шон Пол нека да кажем, че като ДСИ тук момче (да вървим)

EN: [Sean Paul]
BG: [Sean Paul]

EN: They callin' me to come back to the streets, Sean P. a.k.a Sharp Crease
BG: Те викат ме да се върна на улицата, Шон П. известен още като Sharp гънки

EN: Said it was necessary, these sucka niggaz out here very scary
BG: Каза, че е необходимо, тези Sucka негри тук много страшно

EN: They comin whole they livin' in the month of February
BG: Те идва цяло те живея в месец февруари

EN: OK then put a sissy nigga on display then
BG: Добре тогава сложи педал негър на екрана след това

EN: Kick in tha door and have my folk dem bring dem K's in
BG: Kick в THA вратата и ми DEM народни въвеждат DEM K's в

EN: I'm still Attic A-double T-I-C
BG: Аз все още съм тавана A-дабъл TIC

EN: It ain't a hoe out there fo real who don't know 'bout me
BG: Това не е мотика там за недвижими, които не знаят ще кажеш за мен

EN: Bitch I'm fo sho wit it don't make me pop that trunk to the 'Lac
BG: Кучка съм за Sho ум не ме карай да поп, че багажника на'Лак

EN: Bitch I will go get it and I ain't selfish I will let you and your hoe feel it
BG: Кучка аз ще отида го и не е егоист Аз ще ви и ви мотика го почувствам

EN: Won't catch me sippin' on no Cris and got a cold billy
BG: Няма да ме хванат Sippin'в никакъв случай не и Крис се простудили Billy

EN: It's Youngbloodz A-Town malt liquor sippin', comin' straight from the gutter
BG: Той Youngbloodz A-Град малц Sippin алкохол е'," Идвам направо от канавката

EN: Toe-tag a motherfucker, leave 'em under a cover
BG: Toe-етикет едно копеле, оставете ги под похлупак

EN: Lil John he drop the beat that make ya bounce like rubber
BG: Лил Джон той пусна победи, които те скачат, като каучук

EN: Sean Paul he tote the heat to make ya mug then slug ya yeah
BG: Sean Paul той мъкна на топлина, за да ти чаша след гола те да

EN: [Hook: Lil' Jon]
BG: [Hook: Джон Lil ']

EN: If you don't give a damn, we don't give a fuck
BG: Ако не им пука, че не ми пука

EN: If you don't give a damn, we don't give a fuck
BG: Ако не им пука, че не ми пука

EN: If you don't give a damn, we don't give a fuck
BG: Ако не им пука, че не ми пука

EN: If you don't give a damn, we don't give a fuck
BG: Ако не им пука, че не ми пука

EN: Don't start no shit, it won't be no shit
BG: Не започвайте не глупости, той няма да бъде не глупости

EN: Don't start no shit, it won't be no shit
BG: Не започвайте не глупости, той няма да бъде не глупости

EN: Don't start no shit, it won't be no shit
BG: Не започвайте не глупости, той няма да бъде не глупости

EN: Don't start no shit, it won't be no shit
BG: Не започвайте не глупости, той няма да бъде не глупости

EN: [J-Bo]
BG: [J-Bo]

EN: I post up get to it, drink hand in hand
BG: Пусна обява се заемем с нея, не пийте ръка за ръка

EN: They call me Mr. Herringbone cuz that's my right hand man
BG: Те ми се обади г-н рибена кост защото това е моята подходящия човек ръка

EN: Old school straight foolish like no other indeed
BG: Старото училище направо глупави като никой друг наистина

EN: With Lil John it's Youngbloodz they crunk as can be
BG: С Лил Джон е Youngbloodz те крънк както може да се

EN: Attic Crew 105 that's if you lookin to rumble
BG: Таван на екипажа 105 това е, ако гледаш да гърми

EN: Cock back bust aim now I done got yo number
BG: Кок обратно бюст цел сега съм сторил ли йо брой

EN: In the club you gone feel it when it drop this summer
BG: В клуба не си е чувството, когато го пуснете това лято

EN: Like rain we gone pour and hit you hard like thunder
BG: Подобно на дъжд ние няма излея и натиснете ви твърд като гръм

EN: Cuz in the Dirty we dem boys that drank you under the table
BG: Защото в Dirty ние DEM момчетата, които пият под масата

EN: Where dem niggaz pimp hoes in fly suits and gators
BG: Когато германски марки мотики негри сводник в полет костюми и Gators

EN: In my Chevy so super I'm the one to call
BG: Според мен Chevy така супер аз съм този, да се обадя

EN: Just dial 1-800-430 slash ALCOHOL
BG: Просто наберете 1-800-430 черта АЛКОХОЛ

EN: And dawg I'm not the one that you really just wanna clown
BG: И Dawg Аз не съм този, който наистина просто искам да клоун

EN: I'm cool in my way, but shit still I shut 'em down
BG: Аз съм готина в моя начин, но всичко все пак аз Shut 'Em Down

EN: And piss on them haters J-Bo he cuts a fool
BG: И се изпикая върху тях мразят J-Bo той разфасовки глупак

EN: In the cut 'bout slizzard somewhere that's how we do
BG: В пристъп на кадри slizzard някъде това е как да направя

EN: [Hook]
BG: [Hook]

EN: [Sean Paul]
BG: [Sean Paul]

EN: Out of town hard heads get swiss cheesed up
BG: Имоти извън града твърди глави се швейцарски cheesed се

EN: And you gon' need more than stitches to patch that leak up
BG: И вие гоните'се нуждаят от повече от шевове да пластир, който изтече на

EN: Chump like me up my mouth TB'd up
BG: Будала като мен ми се устата TB'd

EN: With the plush leather guts steady grippin' the butt
BG: С задника на плюшените кожа кураж стабилно grippin'

EN: Oh you fo sho with it, then pull yo pistol
BG: О, за разли с него, след това издърпайте йо пистолет

EN: Show a nigga you ain't hoe with it
BG: Покажи един негър не е мотика с него

EN: And I ain't selfish I will let you and your folk feel it
BG: И не е егоистично Аз ще ви и ви фолк го почувствам

EN: Talkin' big boy shit
BG: голямо момче Говоря глупости

EN: Me muggin' like a motherfucker my hand on my dick
BG: Аз muggin'като копеле си ръка на моя пенис

EN: [J-Bo]
BG: [J-Bo]

EN: Cuz at a grip we keep it jumpin' like it ain't nuttin' new
BG: Защото на сцепление може да го Jumpin 'като не е Nuttin'нови

EN: We started off with Shake Em Off so look potna oh guess who
BG: Започнахме с разклати ги на разстояние, така изглежда potna о познайте кой

EN: It's them boys from the bottom who took you down 85
BG: Тя ги е момчетата от дъното, които ви спечели 85

EN: And hit you with that U-Way so ROOKIE don't be surprised
BG: И те удари с това U-Way така новобранец, не се изненадвайте,

EN: We buckin' blowin' killa and sippin' on something good
BG: Ние Killa buckin'Blowin" и Sippin'за нещо добро

EN: I'm peepin' out the scenery and wishin' a nigga would
BG: Аз съм peepin'на пейзажа и мечтае един негър ще

EN: In case it just might pop I'm 'bout ready to lock and load
BG: В случай, че просто може да поп съм за наистина готови да се заключва и натоварване

EN: To take you thru the South to show you how we throw dem bows
BG: За да ви преведе през Южна да ви покажа как се хвърля DEM лъкове

EN: [HOOK]
BG: [Хук]