Artist: 
Search: 
Reddit

Spasulati Band - Jam E Endrem lyrics

Oj çë dritë e mirë ç'është e hyjnë te kurmi im,
Kryet duken si duer ç'organjèten bjen.

Ka shtrati ngrëhem e dukë si kur jam e ëndrem,
Ëndrem o jo? jam e ëndrinj o jam e fjë.

Kur njerì të shllon një novë, një novë e mirë o e ligë,
Ë njeter ditë kjò, ë njeter ditë çë të jep gjë.

Ma burri te Shpia e Bardhë, rri e sjell vetë mortje e guerrë,
I klau te kryet gjithë gjindëve, fare lipisì për gjindjet Irakenë.

Ma fëmilet e tyre rrinë ngrohët nd'ata kastjele
E gjithë gjindjet si gjithë, vrasen pa ditur pse.

STO SOGNANDO

E' una buona luce quella che mi entra dentro
I pensieri sono come mani
Che suonano la fisarmonica

Mi alzo dal letto ma è come essere dentro un sogno
Sto sognando?
Sto sognando ma non sto dormendo
Non sto sognando
Non sto dormendo

Quando ti arriva addosso
Qualcosa di sconosciuto
Buono o cattivo
Ti sembra che comunque quel giorno

Acquisti un senso

Ma ora l'uomo della casa bianca
Sta portando solo morte e guerra
Ha convinto le persone che gli iracheni
Non meritano pietà
Ma mentre chi decide sta al caldo
Nel suo castello
E' la gente comune che uccide
Senza sapere perchè