Artist: 
Search: 
Soulja Boy - P.A.P.E.R (I Sell Swag) (Gold On Deck Mixtape) lyrics (Bulgarian translation). | I told the dumb bitch I … to a quarter million on a mother fucker…
, You already know …
, S O...
03:22
Reddit

Soulja Boy - P.A.P.E.R (I Sell Swag) (Gold On Deck Mixtape) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I told the dumb bitch I … to a quarter million on a mother fucker…
BG: Съм казал безмачтов кучка I … до милиона тримесечие на fucker… майка

EN: You already know …
BG: Вие вече знаете …

EN: S O D money gang, you already know
BG: S O D пари банда, вече знаете

EN: Mother fucker swear…
BG: Майчините/у swear…

EN: Yellow chain on me, nigger
BG: Жълти верига за мен, nigger

EN: I swear you already know
BG: Кълна се вече знаете

EN: Came in, I all she came
BG: Дойде в, I тя дойде

EN: You might splash on your hoe
BG: Можете да splash на вашия Ное

EN: Ten grands, niggers know, bitch I'm that fucking nigger
BG: Десет Гран, негри знаят, bitch съм, че шибания nigger

EN: ..around… my last wrip, cost wight figures.
BG: ..around… ми последната wrip, wight цифри на разходите.

EN: (Sushi)
BG: (Суши)

EN: …we go splash, my young nigger he got the cash
BG: …We отида пръ, ми млади nigger, той се изстрелва в пари в брой

EN: I talked the Uzzy like Tony Montana, my young niggers here walking in the gas
BG: I говорихме Uzzy като Тони Монтана, ми млади негри, тук ходене в Газа

EN: I got so much .. cash, bitch you know I ..
BG: Аз имам толкова много... парични средства, кучка, знаете, че аз...

EN: They came from hotel, bitch I got swag to..
BG: Те идват от хотела, кучка, аз имам swag да...

EN: Black Jack, yellow bone in the passenger I damage ya'll
BG: Джак Блек, жълти костите в предназначените за пътниците I повреди я ще

EN: Heavenly when you see me nigger
BG: Небесни, когато видите ме nigger

EN: I'm cashed up, you can't have…
BG: Аз съм осребрен нагоре, не можете have…

EN: Got damn, soldier, post it up in California
BG: Имаш ли адски, войник, го осчетоводите в Калифорния

EN: You don't want them … they'll blist your room…
BG: Не ги искате … те ще blist вашата room…

EN: I'm so mother fucking… I'm so fly, nigger you know it
BG: Аз съм го майчините fucking… Аз съм така муха, nigger ти го знаеш

EN: When I put up a set of… all that cash that…
BG: Когато аз пуснати набор of… всички чакаме този брой

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.
BG: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.

EN: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.
BG: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.

EN: Yeah you get P.A.P.E.R.
BG: Да получите P.A.P.E.R.

EN: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.
BG: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.

EN: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.
BG: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.

EN: All about that P.A.P.E.R.
BG: Всичко за тази P.A.P.E.R.

EN: Everyday I'm getting money, come off the water like an Anaconda
BG: Ежедневни получавам пари, са водата като анаконда

EN: My young nigger, he 14, he talked the Uzzy and…
BG: Моите млади nigger, той 14, той говорихме Uzzy and…

EN: ..gotta go grill, my young bitch, she gonna keep it real,
BG: ..трябва да отидете решетка, ми млади bitch, тя ще запази реални,

EN: She gonna suck my dick, while I roll up,
BG: Тя ще засмукване ми Дик, докато аз roll нагоре,

EN: Nigger, young nigger I'mma blow up
BG: Nigger, младите nigger I'mma взриви

EN: My hood is wild, I … up, all my jury frozed up
BG: МоятХуд е диви, аз … нагоре, всички ми журито frozed нагоре

EN: A lame nigger, can't get close to us
BG: Не може да получи накуцват nigger, близо до нас

EN: So much money on my shoulder, bro
BG: Толкова много пари за моя рамото, брато

EN: Las Vegas, and MGM, … was MCM
BG: Лас Вегас, както и MGM, … е модул

EN: Fifty bitches in this wonder pool
BG: Петдесет кучки в този Уондър басейн

EN: You know a nigger, go take a swim,
BG: Вие знаете, nigger, отидете в средата, за да

EN: Cashed up, wrapped with that money on your head,
BG: Осребрен нагоре, обвити с това пари на главата,

EN: Bitch, you heard what I said got that .. paying rent
BG: Пука, сте чули какво казах че имам... плащане на рента

EN: God damn, my swag is turned up
BG: Мамка, ми swag на високоговорителите е завъртян

EN: I came from another planet, outstand in an immaculate way
BG: Дойдох от друга планета, outstand по начин, безупречното

EN: Got a hater like god, damn it!
BG: Имаш ли hater като Бог, заслужавам да го!

EN: Kill yourself, bitch slap yourself
BG: Убие себе си, bitch slap сами

EN: I'm that nigger that you want to be…
BG: Съм, че nigger, които искате да be…

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.
BG: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.

EN: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.
BG: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.

EN: Yeah you get P.A.P.E.R.
BG: Да получите P.A.P.E.R.

EN: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.
BG: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.

EN: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.
BG: P.A.P.E.R., P.A.P.E.R., P.A.P.E.R.

EN: All about that P.A.P.E.R.
BG: Всичко за тази P.A.P.E.R.

EN: My bitch suck my dick on my fucking private jet
BG: Моят кучка засмукване ми Дик на моя fucking частни jet

EN: I'm the shit on the Internet, god damn, I'm the best
BG: Аз съм лайна в Интернет, Бог damn, аз съм най-доброто

EN: Little… I ain't got to stress
BG: Малко… Ain't трябва да подчертават

EN: Bitch you know where my damn name, I can't pay for this
BG: Bitch знаете къде името ми damn, аз не плащат за това

EN: God damn….
BG: Бог damn….

EN: God damn, we're stupid deep, bitch, you can't fuck with all the …
BG: Бог, damn, ние сме глупаво дълбоко, bitch, вие не майната с всички...

EN: My jury is so frozen … and you know your bitch chosen…
BG: Моят журито е толкова замразено … и знаете, че вашата кучка chosen…