Artist: 
Search: 
Soulja Boy - Juice lyrics (Bulgarian translation). | Yeah! Money Gang! SOD Souljer 
, You already know what time it is my nigga 
, Swag up, racks up,...
04:02
video played 4,060 times
added 6 years ago
Reddit

Soulja Boy - Juice (Bulgarian translation) lyrics

EN: Yeah! Money Gang! SOD Souljer
BG: Да! Money Gang! СОД Souljer

EN: You already know what time it is my nigga
BG: Вие вече знаете колко е часът ми негро

EN: Swag up, racks up, cash up, lets go
BG: Swag се, рафтове се, парични награди, да вървим

EN: Soulja got the juice (3x)
BG: Soulja получи сок (3x)

EN: Throwin money out the roof
BG: Изхвърлил парите от покрив

EN: Soulja got the juice (3x)
BG: Soulja получи сок (3x)

EN: When you see me boy salute
BG: Когато ме види момче поздрав

EN: Soulja got the juice (3x)
BG: Soulja получи сок (3x)

EN: Throwin money out the roof
BG: Изхвърлил парите от покрив

EN: Soulja got the juice (3x)
BG: Soulja получи сок (3x)

EN: Throwin money out the roof
BG: Изхвърлил парите от покрив

EN: SOD simpset bitch I know you've heard of me
BG: СОД simpset кучка Знам, че сте чували за мен

EN: I stay off in the hood, boy I post up 'bout 30 deep
BG: Стоя на разстояние от предния капак, момче пост ще кажеш за 30 дълбоко

EN: The money out the roof, I'm drop top bentley coupe
BG: Парите се на покрива, аз съм капка топ купе Bentley

EN: Soulja gots the juice, bitch nigga I thought you knew
BG: Soulja Гоце сок, кучко негро, че си знаел

EN: This a new year and I know that you see me
BG: Тази нова година и знам, че ме видите

EN: all this fuckin money, nigga I be so D'd
BG: всичко това шибано пари, негро бъде така D'г

EN: In the fuckin club I'm in VIP and yo bitch on me
BG: В шибания клуб Аз съм в VIP и йо кучка от мен

EN: she wanna suck the D, I see
BG: тя иска да суче на D, виждам

EN: Man I'm so hard, I flex so clean
BG: Човек аз съм толкова силно, аз така шнур чисти

EN: Drop top chevy, that's some shit you've never seen
BG: Капка топ Chevy, това е някои неща никога не сте виждали

EN: Flexin so hard like I'm on a magazine ('DRE)
BG: Flexin толкова трудно, че съм на едно списание ("DRE)

EN: Styrofoam cup filled up with fuckin lean
BG: Стиропор чаша пълна с шибания постно

EN: Boy I got the juice, birds in the coupe
BG: Момче, имам сок, птици в купе

EN: Flexin in my hood, throwin money out the roof
BG: Flexin в моя качулка, изхвърлил парите от покрив

EN: 50 goons deep and they all gone choose
BG: 50 мутри дълбоко и всички те няма избор

EN: Word around town mane Soulja got the motha fuckin JUICE
BG: Word из града грива Soulja имам motha шибан СОК

EN: Soulja got the juice (3x)
BG: Soulja получи сок (3x)

EN: Throwin money out the roof
BG: Изхвърлил парите от покрив

EN: Soulja got the juice (3x)
BG: Soulja получи сок (3x)

EN: When you see me boy salute
BG: Когато ме види момче поздрав

EN: Soulja got the juice (6x)
BG: Soulja получи сок (6x)

EN: Throwin money out the roof
BG: Изхвърлил парите от покрив

EN: Yo girl, I fucked that
BG: Ей момиче, че прецака

EN: The benz, I swerved that
BG: В Benz, аз изпаднал, че

EN: The police wanna hire me, but they gettin on my nerves jack, I just hit a blunt
BG: От полицията искат да ме наемат, но те почват по нервите ми Джак, аз просто да натиснете'тъп

EN: The boss got a hundred fade, Jimmy (?)
BG: Шефът имам сто избледняват, Джими (?)

EN: Now about a hundred stacks
BG: Сега около сто стекове

EN: Lil 'Dre you hear me, I'm word around town
BG: Lil 'Дре ли да ме чуеш, аз съм дума из града

EN: The lean and the kush got my body slowing down
BG: На постно и Куш имам тялото забавя

EN: I stay off in the trap, with the automatic straps
BG: Аз остана почти в капана, с автоматични ленти

EN: If you niggas didn't know, the skinny niggaz run the map
BG: Ако сте негри не са знаели за кльощава негри план на картата

EN: Lil 'Dre, simpset
BG: Lil 'Дре, simpset

EN: Young goon rich niggas
BG: Млади палячо богати негри

EN: Keep a couple clips for a little ass bitch nigga
BG: Да се ​​съхранява няколко клипове за малко негро задник кучка

EN: Lil 'Dre, west side deep off in yo fuckin streets
BG: Lil 'Дре, западната страна дълбоко в твоите шибаната улици

EN: SOD money gang PTE we too deep
BG: СОД пари банда PTE ние твърде дълбоко

EN: Call up my nigga and he bout to bring them bands
BG: Обадете ми негър и той мач за да ги приведат ленти

EN: I stay with (?) so I'm leanin like kick stand
BG: Остана с (?), Така че аз съм leanin като ритник щанд

EN: Got stacks on top stacks and got tax on top of tax
BG: Имам купища върху стекове и има данък върху данък

EN: Lil 'Dre got the juice, bitch I run the fuckin map
BG: Lil 'Dre получи сок, кучко, когато стартирате шибаната карта

EN: Soulja got the juice (3x)
BG: Soulja получи сок (3x)

EN: Throwin money out the roof
BG: Изхвърлил парите от покрив

EN: Soulja got the juice (3x)
BG: Soulja получи сок (3x)

EN: Throwin money out the roof
BG: Изхвърлил парите от покрив

EN: Soulja got the juice (3x)
BG: Soulja получи сок (3x)

EN: When you see me boy salute
BG: Когато ме види момче поздрав

EN: Soulja got the juice (3x)
BG: Soulja получи сок (3x)

EN: Throwin money out the roof
BG: Изхвърлил парите от покрив

EN: Soulja got the juice (3x)
BG: Soulja получи сок (3x)

EN: Throwin money out the roof
BG: Изхвърлил парите от покрив