Artist: 
Search: 
Reddit

Sophie Milman - Eli, Eli (A Walk To Caesarea) lyrics

Eli Eli
She'lo yigamer l'olam
Hachol v'hayam
Rishrush shel hamayim
B'rak hashamayim
Tfilat ha'adam

Hachol v'hayam
Rishrush shel hamayim
B'rak hashamayim
Tfilat ha'adam

Eli Eli
She'lo yigamer l'olam
Hachol v'hayam
Rishrush shel hamayim
B'rak hashamayim
Tfilat ha'adam

Hachol v'hayam
Rishrush shel hamayim
B'rak hashamayim
Tfilat ha'adam