Artist: 
Search: 
Sonya Nemska - Петък Срещу Събота lyrics (Chinese translation). | Петък срещу събота
, хиляда проблеми,
, малки и големи
,...
02:49
video played 161 times
added 8 years ago
Reddit

Sonya Nemska - Петък Срещу Събота (Chinese translation) lyrics

BG: Петък срещу събота
ZH: 星期五星期六

BG: хиляда проблеми,
ZH: 一千个问题,

BG: малки и големи
ZH: 小型和大型

BG: от понеделник сутринта.
ZH: 到了星期一早上。

BG: Ела да си вземем
ZH: 来点

BG: малко лично време -
ZH: 小小的个人时间-

BG: пак е петък срещу събота!
ZH: 再次是星期五星期六反对 !

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Петък срещу събота
ZH: 星期五星期六

BG: хайде да разпуснем!
ZH: 来到 razpusnem !

BG: Петък срещу събота -
ZH: 星期五星期六

BG: време за живот!
ZH: 生活的时间 !

BG: Петък срещу събота
ZH: 星期五星期六

BG: няма да пропуснем
ZH: 您不会错过

BG: да си вземем дозата,
ZH: 采取剂量

BG: дозата любов!
ZH: 剂量的爱 !

BG: Отново са наши
ZH: 再一次我们

BG: всички дискотеки
ZH: 所有的士高

BG: и всички емоции в нощта.
ZH: 和所有的情感在夜色中。

BG: Защо ли не може
ZH: 为什么我不可以

BG: всяка божа вечер да е
ZH: 每个晚上,神是

BG: петък срещу събота?
ZH: 星期五星期六对吗?

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Петък срещу събота
ZH: 星期五星期六

BG: хайде да разпуснем!
ZH: 来到 razpusnem !

BG: Петък срещу събота -
ZH: 星期五星期六

BG: време за живот!
ZH: 生活的时间 !

BG: Петък срещу събота
ZH: 星期五星期六

BG: няма да пропуснем
ZH: 您不会错过

BG: да си вземем дозата,
ZH: 采取剂量

BG: дозата любов!
ZH: 剂量的爱 !