Artist: 
Search: 
Sonic Dream Collective - Don't Go Breaking My Heart lyrics (Bulgarian translation). | Teardrops falling down
, Falling down because of you and I
, Everything has changed
, Since the...
03:56
video played 339 times
added 8 years ago
by kitkabg
Reddit

Sonic Dream Collective - Don't Go Breaking My Heart (Bulgarian translation) lyrics

EN: Teardrops falling down
BG: Сълзи, спускащи

EN: Falling down because of you and I
BG: Падна тъй като вас и мен

EN: Everything has changed
BG: Всичко се е променило

EN: Since the first time you looked in my eyes
BG: От първия път, когато погледна в очите ми

EN: It just isn't the same
BG: Това просто не е същото

EN: But who am I to blame
BG: Но кой съм аз виновен

EN: I see you walk away
BG: Виждам, че си тръгне

EN: Oh hear me when I say
BG: О ме чува когато казвам

EN: [chorus]
BG: [хора]

EN: Don't go breaking my heart
BG: Не излизат разбива сърцето ми

EN: Don't tear us apart
BG: Не ни разкъсат

EN: I need you so
BG: Имам нужда от теб така

EN: Don't go breaking my heart
BG: Не излизат разбива сърцето ми

EN: Don't tear us apart
BG: Не ни разкъсат

EN: Oh please don't go
BG: О моля не отида

EN: You used to say
BG: Казваше

EN: That you'd always love and cherish me
BG: Че ви винаги ще обичам и ценя ме

EN: I was yours to keep
BG: Бях на твое да запази

EN: But something happened can't you see
BG: Но нещо се случи не виждаш ли

EN: Love turns into sand
BG: Любовта се превръща в пясък

EN: Slipping through my hands
BG: Подхлъзване чрез ръцете ми

EN: The wind takes it away
BG: Вятърът го отнема

EN: Oh hear me as I say
BG: О ме чуе като казвам

EN: [chorus]
BG: [хора]

EN: [toast]
BG: [тост]

EN: Well it's my mind on my lover
BG: Ами това е съзнанието ми на моя любовник

EN: And my lover on my mind
BG: И моя любовник в моя ум

EN: What a lovin´ combination
BG: Каква lovin´ комбинация

EN: My lover on my mind
BG: Моя любовник в моя ум

EN: And my mind on my lover
BG: И съзнанието ми на моя любовник

EN: Oh what a good good combination
BG: О какъв добър добра комбинация

EN: Me thinking about she, she thinking about me
BG: Ме да мисля за тя, тя мисли за мен

EN: Oh man what a loving combination
BG: О, човече каква любов комбинация

EN: She thinking about me, me thinking about she
BG: Тя мисли за мен, ме мислиш за тя

EN: Oh man, what a good good combination
BG: О, човече, каква добра добра комбинация