Artist: 
Search: 
Reddit

Solas - A Chomaraigh Aoibhinn Ó lyrics

Mo bheannacht óm' chroí

Dod' thir 's dod' shléibhte

A chomaraigh aoibhinn ó

Is dod' mhuintir shuairc

Ar dual dóibh féile

A chomaraigh aoibhinn ó

Do shrutháin gheala

'S do choillte craobhach

Do ghleannta meala

'S do bhánta léire

Ó grá mo chroí

Iad siúd le chéile

A chomaraigh aoibhinn ó

Is dathúil breá

Do chruacha scéimchruth

A chomaraigh aoibhinn ó

Nuair a lasaid suas

Le hamharc gréine

A chomaraigh aoibhinn ó

Na faillte 's leacain

Ar gach taobh diot

Mar bhrata sróil

Le seolta gleásta

Nuair a scaipeann an drúcht

Anuas ón spéir ort

A chomaraigh aoibhinn ó

Do bhíos thar sáile

Seal i gcéin uait

A chomaraigh aoibhinn ó

I ndúthaigh fáin

Ag déanamh saoithair

A chomaraigh aoibhinn ó

Ach b'obair tháir liom

Cnuasach gréithre

I bhfad óm' ait

Fé scáil do shléibhte

Is chas mé arís ort

A phlúr na nDéise

A chomaraigh aoibhinn ó

(My heartfelt blessings

On your valleys and mountains

Sweet Comeragh

And on your cheeful people

So naturally kind

Sweet Comeragh

On your shining streams

And your leafy woodlands

Your honeyed slopes

And your gleaming meadows

My heart fills with love

For all of them surely

Sweet Comeragh

Your rugged peaks

Are a handsome sight

Sweet Comeragh

As the rising sun

Sets them aflame

Sweet Comeragh

Cliffs and steep slopes

In every direction

Like a satin weave

From a magic loom

As the dew falls

From the heavens high

Sweet Comeragh

I was a while away

From your beauty

Sweet Comeragh

Slaving so hard

In a foreign land

Sweet Comeragh

Base work it was

Just making a living

Far from my home

'Neath the shade of your mountains

So I came back to you

The flower of the Déise

Sweet Comeragh)