Artist: 
Search: 
Soilwork - Rejection Role lyrics (Bulgarian translation). | I'm the result of an ageless redemption
, a body with a heartless convention
, a face with a smile...
03:35
video played 459 times
added 8 years ago
Reddit

Soilwork - Rejection Role (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm the result of an ageless redemption
BG: Аз съм в резултат на вечно млад обратно изкупуване

EN: a body with a heartless convention
BG: орган, с безсърдечни конвенция

EN: a face with a smile that's been shut down for years
BG: лице с усмивка, че е бил спрян за година

EN: facing the facts of my generation...cause
BG: с лице към фактите от моето поколение ... причини

EN: I'm a sinner, a winner, my blood is getting thinner
BG: Аз съм грешник, победител, кръвта ми е все по-тънки

EN: I might as well get another life cause I've been there
BG: Аз може и да получите друг живот защото аз съм бил там

EN: I know what's been said and I know what's been done
BG: Аз знам какво е било казано и аз знам какво е направено

EN: don't you tell me I'm the only one, cause I...
BG: не можете да ми кажете аз съм единственият, защото И. ..

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I will be there looking for something
BG: Аз ще съм там търсят нещо

EN: Coming straight out of nothing, just killing time
BG: Очаквайте направо от нищо, просто убиват времето

EN: Facing those walls so black, so vile
BG: Изложение на тези стени, така черен, така подъл

EN: I really am waiting for nothing
BG: Аз наистина съм на изчакване за нищо

EN: Coming straight out of something, just killing time
BG: Очаквайте направо от нещо, просто убиват времето

EN: Facing those walls so black, so vile
BG: Изложение на тези стени, така черен, така подъл

EN: Now put your trust in a solid machine
BG: Сега се довериш солидна машина

EN: Filled with words that have never been seen
BG: Изпълнен с думи, които никога не са били наблюдавани

EN: A plague to insatiable souls left to die
BG: Нашествието на ненаситен души оставяни да умрат

EN: Charged with mankind's raw energy
BG: Заредена с сурова енергия на човечеството

EN: I rumble, I stumble
BG: Аз гърми, аз спънат

EN: My memory starts to crumble
BG: Моята памет започва да се разпада

EN: I can't refuse my thoughts and my dreams
BG: Не мога да откажа мислите ми и сънищата ми

EN: Have I stumbled?
BG: Да се сблъсках?

EN: On my way to a created perfection
BG: На път към съвършенството е създаден

EN: I penetrate the gates of reaction
BG: Аз проникнат през портите на реакция

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I will be there looking for something
BG: Аз ще съм там търсят нещо

EN: Coming straight out of nothing, just killing time
BG: Очаквайте направо от нищо, просто убиват времето

EN: Facing those walls so black, so vile
BG: Изложение на тези стени, така черен, така подъл

EN: I really am waiting for nothing
BG: Аз наистина съм на изчакване за нищо

EN: Coming straight out of something, just killing time
BG: Очаквайте направо от нещо, просто убиват времето

EN: Facing those walls so black, so vile
BG: Изложение на тези стени, така черен, така подъл

EN: There's no determination, echoes of a failed gallery
BG: Няма по определяне, ехото на галерията не е

EN: There's yet extermination, inside us all screaming
BG: Има още изтребление, вътре в нас всички крещи

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I will be there looking for something...
BG: Аз ще съм там търси нещо ...

EN: I really am waiting for nothing
BG: Аз наистина съм на изчакване за нищо

EN: Coming straight out of something, just killing time
BG: Очаквайте направо от нещо, просто убиват времето

EN: Facing those walls so black, so vile
BG: Изложение на тези стени, така черен, така подъл

EN: I will be there looking for something
BG: Аз ще съм там търсят нещо

EN: Coming straight out of nothing, just killing time
BG: Очаквайте направо от нищо, просто убиват времето

EN: Facing those walls so black, so vile
BG: Изложение на тези стени, така черен, така подъл