Artist: 
Search: 
Sofi Marinova - Bate Shefe (feat. Ustata) lyrics (Chinese translation). | Пълна къща, брадъри и камери. Много ясно, пич, събирам...
03:37
video played 2,625 times
added 8 years ago
by wanu6a
Reddit

Sofi Marinova - Bate Shefe (feat. Ustata) (Chinese translation) lyrics

BG: Пълна къща, брадъри и камери. Много ясно, пич, събирам аури.
ZH: 完全的房子、 brad″ri 和相机。很明显,老兄,我收集奥里。

BG: Нямам място на вип-сипаренцата, много нинджи - треперят ми коленцата.
ZH: 我没有 VIP siparencata 的地方,很多人忍者-地震我 kolencata。

BG: Забранената любов ражда не хваща - Милко, Ицо целувка ти праща.
ZH: 被禁止的爱了米尔不猎杀-科,Ico 吻你写的。

BG: Айде кажете бе, съквартиранти, имат ли сърца в О.К.?
ZH: Ayde 说是,共享的住宿,他们在第 k 有心中。 吗?

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Давай, бате шефе, да живучкаме така.
ZH: 去吧,比特,šefe 到 živučkame。

BG: Бате шефе, ти си най-големия.
ZH: 贝特 šefe,你最大。

BG: Песни, танци, мале, тутала хавария.
ZH: 歌曲、 舞蹈、 马累,tutala havariâ。

BG: Маде, маде, маде ин Булгария.
ZH: 作,作,在罗马尼亚那博卡。

BG: Веж, па тоя, имаш крава - пиеш мляко.
ZH: 请参阅,考绩制度,你有这头牛-别喝牛奶。

BG: Тука май ша живучкаме яко.
ZH: 我可能长沙 živučkame 酷。

BG: Бате шефе мани теа лайнони,
ZH: 贝特 šefe Mani lajnoni,茶

BG: ше та гонят караконджули.
ZH: 在线电讯局长很好地混合 karakondžuli。

BG: Колелото на живота ми е ромско,
ZH: 车轮是生活的我的 romsko

BG: Кажи Биди тенкю, стига чете конско.
ZH: 告诉虔 tenkû 提供读取 konjsko。

BG: И тая камера по мене оди май,
ZH: 这个由我的相机,,并可奥海

BG: е па аз да се питам WHY?
ZH: 是考绩制度应会问为什么?

BG: Има има избори, няма няма прошка,
ZH: 有的选举,没有宽恕,

BG: абе дайте държавата на Тошко.
ZH: 安倍可能国家 Toško。

BG: А моя прякор на Камелия,
ZH: 和我的昵称的茶花,

BG: бих и го дал,дал ЦЕЛИЯ.
ZH: 我会和它给,给整个。

BG: Колко ти струва душата и тялото
ZH: 灵魂和身体的感觉如何

BG: и колко любим цвят ти е бялото?
ZH: 如何心爱和颜色是白色的吗?

BG: Двете фукли, цирк правим значи?
ZH: 两个 fukli 马戏团我们这样做吗?

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Давай, бате шефе, да живучкаме така.
ZH: 去吧,比特,šefe 到 živučkame。

BG: Бате шефе, ти си най-големия.
ZH: 贝特 šefe,你最大。

BG: Песни, танци, мале, тутала хавария.
ZH: 歌曲、 舞蹈、 马累,tutala havariâ。

BG: Маде, маде, маде ин Булгария.
ZH: 作,作,在罗马尼亚那博卡。

BG: Ех, дуй, ех, дуй, трии, салде.
ZH: 前,duj,duj,trii,萨勒代 ex。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Давай, бате, шефе (2х)
ZH: 去吧,比特,šefe (2 个)

BG: Бате шефе (2х)
ZH: 贝特 šefe (2 个)

BG: Песни, танци, мале, тутала хавария.
ZH: 歌曲、 舞蹈、 马累,tutala havariâ。

BG: Маде, маде, маде ин Булгария.
ZH: 作,作,在罗马尼亚那博卡。