Artist: 
Search: 
Sofi Marinova - Толкова Силно (feat. Ustata) lyrics (English translation). | Устата:
, Чакаме ли още някой да намери входа, дигай...
04:16
video played 1,558 times
added 8 years ago
by damebra
Reddit

Sofi Marinova - Толкова Силно (feat. Ustata) (English translation) lyrics

BG: Устата:
EN: Mouth:

BG: Чакаме ли още някой да намери входа, дигай котва, палим парахода.
EN: Wait a few more to find the entrance jetty anchor, setting fire to the steamer.

BG: Нема време - донеси шампанското и шотландското ... а холандското?!
EN: There's time - bring the champagne and Scotch ... and the Dutch?

BG: Три минути до голямата забава, ако мома - стой си у дома тогава!
EN: Three minutes to the most fun, if a girl - stay at home then!

BG: Аз съм тоя дето цяла вечер сменя пози, а кой дует по ред беше този?
EN: This where I change positions all night, and who in turn was a duet that?

BG: Устата:
EN: Mouth:

BG: Кой може да целува точно така, като мен че да искаш още кажи ми ...
EN: Who can kiss exactly as I want to tell me more ...

BG: Софи Маринова:
EN: Sofi Marinova:

BG: Друг няма кой да целува така, няма кой да ме иска така...
EN: Another no one to kiss it, no one wants me so ...

BG: Устата:
EN: Mouth:

BG: Кой може да обича точно така, като мен, толкова силно кажи ми ...
EN: Who can not love exactly like me, tell me so hard ...

BG: Софи Маринова:
EN: Sofi Marinova:

BG: Друг няма кой да обича така , толкова силно!!
EN: Another no one to love so very much!

BG: Устата:
EN: Mouth:

BG: Виж кво, май ме хвана алкохола, по-красива си от на Бербатов гола!
EN: See what 'May I took alcohol more beautiful from Berbatov goals!

BG: Ония катаджия вика да не барам, кой ме накара пил да карам?
EN: Traffic cop calling them not Baram, who made me drunk to drive?

BG: Дай пет лева, общо взето по-добре е да съм на морето, не на небето!
EN: Give five leva, generally it is better to have the sea, not in heaven!

BG: Ела с мен на яхта, мани ... по пясъка оставям стъпки като ...
EN: Come with me on the yacht, Manny ... I leave the sand steps as ...

BG: Тая София направо ми дотегна, айде на Съни бийч мога да отседна.
EN: That right I am tired of Sofia, Sunny Beach Come on I can stay.

BG: Цяла вечер дискотеката е пълна, по-модерно е сега да си без вълна.
EN: All night disco is complete, more modern is now without a wave.

BG: Ти къде си мини, да те видя после, колко точно да чакам гости?
EN: Where are you mine to see then how much to wait for guests?

BG: Тая работа не е като оная мис, докога ще ме викаш на бис?
EN: That job is not like that Miss, how long will I cry for an encore?

BG: Устата:
EN: Mouth:

BG: Кой може да целува точно така, като мен че да искаш още кажи ми ...
EN: Who can kiss exactly as I want to tell me more ...

BG: Софи Маринова:
EN: Sofi Marinova:

BG: Друг няма кой да целува така, няма кой да ме иска така...
EN: Another no one to kiss it, no one wants me so ...

BG: Устата:
EN: Mouth:

BG: Кой може да обича точно така, като мен, толкова силно кажи ми ...
EN: Who can not love exactly like me, tell me so hard ...

BG: Софи Маринова:
EN: Sofi Marinova:

BG: Друг няма кой да обича така , толкова силно
EN: Another no one to love so much stronger

BG: Софи Маринова:
EN: Sofi Marinova:

BG: Още искам да те има, да съм твоя най-любима!
EN: Still want to have to have your most favorite!

BG: Време за любов и думи нека има по между ни!
EN: Time for love and words let there be between us!

BG: И преди да те желая, научи ме, за да зная,
EN: And before they wish, teach me to know

BG: че любов така гореща е любов една ... само една!
EN: that love is love so hot one ... only one!

BG: Устата:
EN: Mouth:

BG: Кой може да целува точно така, като мен че да искаш още кажи ми ...
EN: Who can kiss exactly as I want to tell me more ...

BG: Софи Маринова:
EN: Sofi Marinova:

BG: Друг няма кой да целува така, няма кой да ме иска така...
EN: Another no one to kiss it, no one wants me so ...

BG: Устата:
EN: Mouth:

BG: Кой може да обича точно така, като мен, толкова силно кажи ми ...
EN: Who can not love exactly like me, tell me so hard ...

BG: Софи Маринова:
EN: Sofi Marinova:

BG: Друг няма кой да обича така , толкова силно
EN: Another no one to love so much stronger

BG: Устата:
EN: Mouth:

BG: Кой може да целува точно така, като мен че да искаш още кажи ми ...
EN: Who can kiss exactly as I want to tell me more ...

BG: Софи Маринова:
EN: Sofi Marinova:

BG: Друг няма кой да целува така, няма кой да ме иска така...
EN: Another no one to kiss it, no one wants me so ...

BG: Устата:
EN: Mouth:

BG: Кой може да обича точно така, като мен, толкова силно кажи ми ...
EN: Who can not love exactly like me, tell me so hard ...

BG: Софи Маринова:
EN: Sofi Marinova:

BG: Друг няма кой да обича така , толкова силно
EN: Another no one to love so much stronger