Artist: 
Search: 
Snow - Informer lyrics (Bulgarian translation). | [CHORUS:]
, Informer
, You know say daddy me snow me-a (gonna) blame
, A licky boom-boom down
,...
03:58
video played 1,008 times
added 8 years ago
by orynwe
Reddit

Snow - Informer (Bulgarian translation) lyrics

EN: [CHORUS:]
BG: [Припев:]

EN: Informer
BG: Informer

EN: You know say daddy me snow me-a (gonna) blame
BG: Знаеш ли каже баща ми ми сняг-а (ще) вина

EN: A licky boom-boom down
BG: А licky бум-бум надолу

EN: 'Tective man he say, say Daddy Me Snow me stab someone down the lane
BG: "Tective човек каза, да речем татко ме Сняг ме намушка някой по алеята

EN: A licky boom-boom down
BG: А licky бум-бум надолу

EN: Police-a them-a they come and-a they blow down me door
BG: Полицията-а-а ги те идват и си-а те повалям ми врата

EN: One him come crawl through through my window
BG: Един дойде чрез обхождане през моя прозорец

EN: So they put me in the back the car at the station
BG: И те ме в гърба на колата на гарата

EN: From that point on I reach my destination
BG: От този момент нататък аз спечеля дестинация

EN: Well the destination reached in down-a East detention
BG: Ами дестинация, постигнато през надолу една Изток задържане

EN: Where they whip down me pants look up me bottom
BG: Когато те камшик надолу ми панталони търси ме дъното

EN: [CHORUS]
BG: [Корус]

EN: Bigger they are they think they have more power
BG: По-голям те са, че те имат по-голяма мощност

EN: There on the phone me say that on hour
BG: Там по телефона ми казват, че за час

EN: Me for want to use it once and-a me call me lover
BG: За мен искате да я използвате веднъж-а ми ми се обади любовник

EN: Lover who me callin'-a the one Tammy
BG: Любовник, който ме callin'-а на един Тами

EN: And me love her in my heart down to my belly-a
BG: И аз я обичам в сърцето си до корема ми-а

EN: Yes say Daddy Me Snow me I feel cool and deadly
BG: Да се каже татко ме Сняг мен се чувствам готин и смъртоносен

EN: Yes the one MC Shan and the one Daddy Snow
BG: Да една MC Shan и един татко Сняг

EN: Together we-a love 'em(?) as a tornado
BG: Заедно ние-една любов ги (?) Като торнадо

EN: [CHORUS]
BG: [Корус]

EN: Listen to me ya better listen for me now
BG: Чуй ме ти по-добре слушайте за мен сега

EN: Listen to me ya better listen for me now
BG: Чуй ме ти по-добре слушайте за мен сега

EN: When-a me rock-a the microphone, me rock on steady-a
BG: Когато-а ми рок-а на микрофона, давай на стационарно едно

EN: Yes-a Daddy Me Snow me are the article don
BG: Да-а татко ме Сняг мен са членове Дон

EN: But the in an a-out (?) a dance an they say, "Where ya come from?"
BG: Но в един изход (?) Танц едно те казват:'Когато те идват от?

EN: People them say I come from Jamaica
BG: Хората ги кажа, че идват от Ямайка

EN: But me born and raised in Etobicoke I want ya to know-a
BG: Но мен, родени и отгледани в Etobicoke Искам те да знаят-а

EN: Pure black people man thats all I man know
BG: Pure чернокож хора този човек всичко, което знам

EN: Yeah me shoes are-a tear up an-a my toes used to show-a
BG: Да ми обувки са-сълза до един-а ми използват пръстите да се покаже-а

EN: Where me-a born in-a the one Toronto
BG: Когато ме-един роден в един от една Торонто

EN: [CHORUS]
BG: [Корус]

EN: Come with a nice young lady
BG: Ела с хубава млада дама

EN: Intelligent, yes she gentle and irie
BG: Интелигентен, да тя нежно и irie

EN: Everywhere me go me never lef' her at all-ie
BG: Навсякъде ме мен никога не LEF'си на всички, т.е.

EN: Yes-a Daddy Snow me are the roam dance man-a
BG: Да-а татко сняг ми са бродят танц човек-а

EN: Roam between-a dancin' in-a in-a nation-a
BG: Roam между-а танцува в една по-една нация-а

EN: You never know say Daddy Me Snow me are the boom shakata
BG: Никога не знаеш каже татко ме сняг ми се, че бумът shakata

EN: Me never lay-a down flat in-a one cardboard box-a
BG: Аз никога да-а на мястото си в една картонена кутия-а

EN: Yes-a Daddy Me Snow me-a go reachin' out da top
BG: Да-а татко ме Сняг ме-а излиза Da Протягаме'отгоре

EN: [CHORUS]
BG: [Корус]

EN: Why would he? [repeat]
BG: Защо той? [Повтарят]

EN: [MC Shan:]
BG: [MC Shan:]

EN: Me sittin round cool with my jiggy jiggy girl
BG: Аз седя готино кръг с Jiggy ми Jiggy момиче

EN: Police knock my door, lick up my pal
BG: Полицията чук вратата ми, оближе ми приятел

EN: Rough me up and I cant do a thing
BG: Груб мен и не мога да направя нещо

EN: Pick up my line when my telephone ring
BG: Вземете си линия, когато ми телефон пръстен

EN: Take me to the station, black up my hands
BG: Заведи ме до гарата, черни ми ръце

EN: Trail me down 'cause I'm hanging with the Snowman
BG: Пътека ме, защото съм висящи с Снежен човек

EN: What an I gonna do, I'm backed and I'm trapped
BG: Какъв ще правя, аз съм подкрепен и аз съм в капан

EN: Smack me in my face, took all of my gap
BG: Smack ме в лицето ми, взе всичките си разликата

EN: They have no clues and they wanna get warmer
BG: Те нямат улики и те искат по-топло

EN: But Shan won't turn informer
BG: Но Шан не се включва Informer

EN: [CHORUS]
BG: [Корус]