Artist: 
Search: 
Snoop Dogg - Vato (feat. B-Real) lyrics (Bulgarian translation). | was chilling, right around my way,
, 21st Eastside at a beach,
, This motherfucker ran up on me,
,...
04:29
video played 23,539 times
added 8 years ago
Reddit

Snoop Dogg - Vato (feat. B-Real) (Bulgarian translation) lyrics

EN: was chilling, right around my way,
BG: бе охлаждане, нали около пътя ми,

EN: 21st Eastside at a beach,
BG: 21вата Eastside на плажната ивица,

EN: This motherfucker ran up on me,
BG: Това копеле се завтече се върху мен,

EN: Talking shit wit his homies like he was
BG: Да говориш глупости остроумие си homies като той е бил

EN: A straight...
BG: А направо ...

EN: G!
BG: G!

EN: Asking where I'm from while he running up,
BG: Питам къде съм от докато вървят нагоре,

EN: Gangbang my set’ll nag one of them,
BG: Gangbang ми set'll конче един от тях,

EN: Some things, sons they just won’t change,
BG: Някои неща, синове, те просто няма да се промени,

EN: Fools dont respect nothing but the gang bang,
BG: Глупаци DONT отношение нищо, но бандата взрив,

EN: What's seen is what's sawn, Dogg is the law,
BG: Какво е видял какво е sawn, Dogg е правото,

EN: I hate you niggas running like a marathon,
BG: Аз мразя негрите текат като маратон,

EN: Lil G's tryna creep on the east wit it,
BG: Лил G на tryna пълзене на изток остроумие него,

EN: Talking bout they gon get my chain
BG: Да говорим мач те gon получа верига

EN: and they gon leave with it.
BG: и те gon отпуск с нея.

EN: But they dont know, once they get close its tic tac toe,
BG: Но те DONT знаете, след като получи своето тясно тик ТАС стъпало,

EN: 3 motherfuckers laid on the floor
BG: 3 копелета поставен върху пода

EN: (Watch out),
BG: (Внимавайте),

EN: Yea this happened yesterday,
BG: Защото това се случи вчера,

EN: on the West they Spray,
BG: на запад те Спрей,

EN: I Heard an Ese Say...
BG: Чух една ESE кажи ...

EN: He said..
BG: Той каза ..

EN: (Chorus)
BG: (Корус)

EN: Vato you won't believe what they saw,
BG: Vato няма да повярвам това, което видях,

EN: I saw these pack a guys and they act real hard...
BG: Аз видях тези опаковки една момчета и те действат реално трудно ...

EN: (And what they do?)
BG: (А какво правим?)

EN: They twisted fingers say you know who we are...
BG: Те се сплитат пръсти кажа ли кои сме ние ...

EN: He said: I dont give a fuck I’m Snoop Doggy Dogg ...
BG: Той каза: Аз DONT даде дяволите съм Snoop Dogg кученце ...

EN: (Ah huh)
BG: (А нали)

EN: They kept fucking and it went too far,
BG: Те държат шибан и тя отиде твърде далеч,

EN: So Snoopy he went straight to the trunk of his car
BG: Така Snoopy отиде направо в багажника на колата му

EN: (And what he get?), he got his gun and they start running hard,
BG: (И това, което той получи?), Той има пистолет и те започват да действат твърди,

EN: he started firing and then he just charged...
BG: Той започна стрелбата, а след това той просто таксува ...

EN: PLOW!!!
BG: Оре!

EN: (2x)
BG: (2x)

EN: Run Nigga, Run Nigga (Plow)
BG: Пусни нига, нига Пусни (оре)

EN: Duck Nigga, Duck Nigga (Plow)
BG: Патица нига, нига патица (оре)

EN: Run Motherfucker, Run (Plow)
BG: Пусни Копеле, Тичане (оре)

EN: Run Motherfucker, Run (Plow)
BG: Пусни Копеле, Тичане (оре)

EN: I didn't mean to hit what I hit
BG: Аз не означава, че да постигне това, което удари

EN: Now that's 3 motherfuckers dead, and I ain't seen shit
BG: Сега това е 3 копелета мъртъв, а аз не се вижда лайно

EN: But these niggas a scream wit plea but for like a
BG: Но тези негри един писък остроумие довод, но като

EN: G like me it’s just a case
BG: Ж като мен това е просто случай

EN: Believe and you can see
BG: Повярвайте и вие може да видите

EN: I crack the mac back and pop off rolling
BG: Аз пляскане на Mac назад и пречуквам подвижния

EN: And smack your neck back, you drop off falling
BG: И намирисвам врата си обратно, вие опадвам попадащи

EN: I haven't seen my mama in a week
BG: Аз не съм виждал майка ми след седмица

EN: And she ain't even ran her mouth about me
BG: А тя дори не се завтече устата си за мен

EN: Fuck that I ain't give a fuck about the law
BG: Мамка му, че аз не се дават пука за закона

EN: Niggas say they wanna brawl
BG: Негрите казват, че искат да ромоля

EN: You would think that they wore bra’s
BG: Може би мислят, че те носят сутиен на

EN: Believe in all the things that you never saw
BG: Повярвай във всички неща, които никога не видях

EN: In it y’all, been a Dogg, smoke you like a menathol
BG: В него ви, бил Dogg, дим искали menathol

EN: You think you know? But this can't go
BG: Мислиш ли? Но това не може да отидем

EN: You think you’ll blow, all my dough?
BG: Вие мислите, че ще удар, всичките ми пари?

EN: What the fuck, no
BG: Какво, по дяволите, не

EN: See these niggas proceed with speed
BG: Вижте тези негри процедира със скорост

EN: So feel the need to bleed
BG: Така се чувстват нуждата да кървят

EN: All you hear my enemies going
BG: Всичко, което чувам моите врагове ще

EN: (Chorus)
BG: (Корус)

EN: Vato you won't believe what they saw,
BG: Vato няма да повярвам това, което видях,

EN: I saw these pack a guys and they act real hard...
BG: Аз видях тези опаковки една момчета и те действат реално трудно ...

EN: (And what they do?)
BG: (А какво правим?)

EN: They twisted fingers say you know who we are...
BG: Те се сплитат пръсти кажа ли кои сме ние ...

EN: He said: I dont give a fuck I’m Snoop Doggy Dogg ...
BG: Той каза: Аз DONT даде дяволите съм Snoop Dogg кученце ...

EN: (Ah huh)
BG: (А нали)

EN: They kept fucking and it went too far,
BG: Те държат шибан и тя отиде твърде далеч,

EN: So Snoopy he went straight to the trunk of his car
BG: Така Snoopy отиде направо в багажника на колата му

EN: (And what he get?), he got his gun and they start running hard,
BG: (И това, което той получи?), Той има пистолет и те започват да действат твърди,

EN: he started firing and then he just charged...
BG: Той започна стрелбата, а след това той просто таксува ...

EN: PLOW!!!
BG: Оре!

EN: (2x)
BG: (2x)

EN: Run Nigga, Run Nigga (Plow)
BG: Пусни нига, нига Пусни (оре)

EN: Duck Nigga, Duck Nigga (Plow)
BG: Патица нига, нига патица (оре)

EN: Run Motherfucker, Run (Plow)
BG: Пусни Копеле, Тичане (оре)

EN: Run Motherfucker, Run (Plow)
BG: Пусни Копеле, Тичане (оре)

EN: I wouldn't be the nigga that I am
BG: Аз няма да бъде, че аз съм негър

EN: If I didn't pop niggas in their mouth.
BG: Ако не съм поп негрите в устата им.

EN: God Damn
BG: По дяволите

EN: If Snoop a keep a foot on the streets
BG: Ако Snoop един водят подножието на улицата

EN: And lead and cover the sheets
BG: И олово и покриване на листове

EN: Run wit them niggaz wit the heat
BG: Пусни остроумие ги niggaz остроумие топлината

EN: You never seen a thug like this
BG: Вие никога не виждали подобно главорез

EN: You never seen a dub like me
BG: Вие никога не виждали мажа като мен

EN: And I ain't weak for wanting peace in fact
BG: И аз не е слаб за искат мир в действителност

EN: I could be beast of the East motherfucker.
BG: Мога да се звяр на Изтока копеле.

EN: I never hesitate to blaze
BG: Никога не се колебайте да пламтя

EN: A nigga really tryna change his ways
BG: А нига наистина tryna променят начина си

EN: We gotta move my team cuz my people’s
BG: Трябва да се движат моя екип cuz ми хора

EN: Are screaming that we need more for fun or is it legal
BG: Има крещи, че имаме нужда от повече за удоволствие или е юридическо

EN: (With a bang)
BG: (С взрив)

EN: On this song make it feel like a drive-by
BG: На тази песен да се чувствам като карам по

EN: It's ashame but somebody gotta die
BG: Това е ashame, но някой трябва да умре

EN: They say it happens state to state
BG: Те казват, че се случва ЩАТИ

EN: But when I'm mobbin’ LA
BG: Но когато съм mobbin'LA

EN: All I hear the Ese’s say they go
BG: Всичко, което чуете ESE кажем отиват

EN: (Chorus)
BG: (Корус)

EN: Vato you won't believe what they saw,
BG: Vato няма да повярвам това, което видях,

EN: I saw these pack a guys and they act real hard...
BG: Аз видях тези опаковки една момчета и те действат реално трудно ...

EN: (And what they do?)
BG: (А какво правим?)

EN: They twisted fingers say you know who we are...
BG: Те се сплитат пръсти кажа ли кои сме ние ...

EN: He said: I dont give a fuck I’m Snoop Doggy Dogg ... (Ah huh)
BG: Той каза: Аз DONT даде дяволите съм Snoop Dogg кученце ... (А нали)

EN: They kept fucking and it went too far,
BG: Те държат шибан и тя отиде твърде далеч,

EN: So Snoopy he went straight to the trunk of his car
BG: Така Snoopy отиде направо в багажника на колата му

EN: (And what he get?),
BG: (И това, което той получи?),

EN: he got his gun and they start running hard,
BG: Той има пистолет и те започват да действат твърди,

EN: he started firing and then he just charged...
BG: Той започна стрелбата, а след това той просто таксува ...

EN: PLOW!!!
BG: Оре!

EN: (2x)
BG: (2x)

EN: Run Nigga, Run Nigga (Plow)
BG: Пусни нига, нига Пусни (оре)

EN: Duck Nigga, Duck Nigga (Plow)
BG: Патица нига, нига патица (оре)

EN: Run Motherfucker, Run (Plow)
BG: Пусни Копеле, Тичане (оре)

EN: Run Motherfucker, Run (Plow)
BG: Пусни Копеле, Тичане (оре)

EN: Snoop Dogg ‘em was gun shots,
BG: Snoop Dogg ги беше пистолет снимки,

EN: Skateboard P they say ‘em was gun shots
BG: Скейтборд P казват ги беше пистолет Кадри

EN: DPG them was gun shots
BG: DPG тях беше пистолет Кадри

EN: BBC you know them was gun shots
BG: Би Би ли ги е пистолет Кадри

EN: Come again now
BG: Хайде сега

EN: Snoop Dogg ‘em was gun shots
BG: Snoop Dogg ги беше пистолет Кадри

EN: Skateboard P you know ‘em was gunshots
BG: Скейтборд P ли ги е gunshots

EN: Come again now
BG: Хайде сега

EN: BBC them was gun shots
BG: Би Би Си ги е пистолет Кадри

EN: DPGC you know them was gunshots
BG: DPGC ли ги е gunshots

EN: Come again now
BG: Хайде сега

EN: 1990
BG: 1990