Artist: 
Search: 
Snoop Dogg - I Wanna Rock (feat. Jay-Z) (The Kings' G-Mix) lyrics (Bulgarian translation). | [Intro: Snoop Dogg (Jay-Z) {Crowd Chanting}]
, G Mix!!!! For kings only!!!! BEEYOTCH!!!!!
, (Right...
04:00
video played 1,790 times
added 7 years ago
Reddit

Snoop Dogg - I Wanna Rock (feat. Jay-Z) (The Kings' G-Mix) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Intro: Snoop Dogg (Jay-Z) {Crowd Chanting}]
BG: [Intro: Snoop Dogg (Jay-Z) (тълпата пеене)]

EN: G Mix!!!! For kings only!!!! BEEYOTCH!!!!!
BG: G Mix!! За царе само!! BEEYOTCH !!!!!

EN: (Right about now!!!!! HEH HEH HEH HEH!!!)
BG: (Право за сега !!!!! хе хе хе хе!)

EN: G Mix!!!! (H-O!!!!) Yeah!!! {HO-VA!!!!}
BG: G Mix!! (HO!!) Да! (HO-VA !!!!}

EN: Snoop Dogg and Hov!!! (That's right!!!)
BG: Snoop Dogg и HOV! (Точно така!)

EN: {HO-VA!!!!} {HO-VA!!!!}
BG: (HO-VA !!!!} (HO-VA !!!!}

EN: They say you can't spell the west without the E-S!!!
BG: Те казват, че не може да пише на запад, без ES!

EN: (Uh huh!!! That's right!!!!!)
BG: (Ух а! Точно !!!!!)

EN: [Chorus: Crowd Chanting ("It Takes Two" by Rob Base & DJ EZ Rock) {Snoop Dogg} (*Jay-Z*)]
BG: [Припев: Crowd пеене ("It Takes Two" на Роб Base & DJ EZ Rock) () Снууп Дог (* Jay-Z *)]

EN: HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!
BG: Хей! Хей! Хей! Хей!

EN: (I wanna rock right now, rock-rock-right now)
BG: (Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега)

EN: {Real kings man!!!} (*Right! Right!*)
BG: (Истински мъж царе!) (* Точно така! Точно така! *)

EN: {Aiyyo Jigga!!!} (*R-r-right now!!!*)
BG: (Кажи Jigga!) (* Rr-точно сега !!!*)

EN: HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!
BG: Хей! Хей! Хей! Хей!

EN: (I wanna rock right now, rock-rock-right now)
BG: (Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега)

EN: {I want you take off in this track man!}
BG: (Искам да навлезе в тази песен човек!)

EN: (*Ok Snoop*) {Like only you can, you dig what I'm sayin!}
BG: (* Добре Snoop *) (Както само ти можеш да копаеш за какво говоря!)

EN: [Verse 1: Jay-Z]
BG: [Куплет 1: Jay-Z]

EN: Hol' up, I wanna rock right now
BG: Хол', искам да разтърси сега

EN: My name is Hov and I came to shake the town
BG: Моето име е HOV и дойдох да се разклаща града

EN: Yeah, ya boy's internationally known
BG: Да, те момчето известни в цял свят

EN: But I'm from the hood, got a pocket full of stones (STOOOOONES)
BG: Но аз съм от квартала, имам джоб пълен с камъни (STOOOOONES)

EN: I used to cop (Rob Base), turn it into (EZ Rock)
BG: Използвах да ченге (Rob Base), го превръщат в (EZ Rock)

EN: Just to stay (Doug E. Fresh), all that shit to easy rock
BG: Само за разглеждане на града (Doug E. Fresh), всички тези глупости за лесно рок

EN: Used to (Chef Raekwon), give fiends a (Ghostface)
BG: Използва се за (Chef Raekwon), дават демоните а (Ghostface)

EN: Y'all know my (Forte), I just might catch a dope case
BG: Y'all, че ми (Forte), аз просто може да хванеш случай дрога

EN: UGHHHHHHHH!!! I (Mastered) the (P)
BG: UGHHHHHHHH! I (Mastered) на (P)

EN: with connects in the Midwest, so I'm (Heavy) in the (D)
BG: с свързва в Средния Запад, така че аз съм (груби) в (D)

EN: UGHHHHHHHH!!! Ya boy still (Snoop) around
BG: UGHHHHHHHH! Я. момче все още (Снууп) около

EN: Since a pup, I been (Kurupt) and I fuck with (Tha Dogg Pound)
BG: Тъй като кученце, съм бил (Kurupt) и аз се ебаваш с (Tha Dogg лира)

EN: UGHH!! Roc Nation is the gang now
BG: UGHH! Roc Nation е банда сега

EN: Some dope lyrics is the only thing I slang now
BG: Някои дрога текст е единственото нещо, което сега жаргон

EN: (I Get the Job Done), I put the (Kane) down
BG: (I свърши работата), сложих (Kane) надолу

EN: It's no (Biggie) - heh, I'm just a king now
BG: Не е (Биги) - хе, аз съм просто един цар сега

EN: [Chorus: "It Takes Two" by Rob Base & DJ EZ Rock (Crowd Chanting) {Snoop Dogg}]
BG: [Припев:'It Takes Two" на Роб базата & DJ EZ Rock (Crowd пеене) () Snoop Dogg]

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега

EN: {WOOOOOOOO WEEEEE!!!! It's a problem!}
BG: (WOOOOOOOO WEEEEE!! Това е проблем!)

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега

EN: {Fa Shigga dow! Good lookin out Hov! Ha Ha! And you do know that!}
BG: (Фа Shigga Dow! Добър гледам на HOV! Ха ха! И вие знаете това!)

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right naow (SNOOP!!!!! DOGG!!!!!)
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок десен naow (SNOOP!!! Dogg !!!!!)

EN: {Two thousand ten! Big Snoop Dogg at it again!}
BG: (Две хиляди десет! Big Snoop Dogg го отново!)

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега

EN: (SNOOP!!!!! DOGG!!!!! SNOOP!!!!! DOGG!!!!!) {Malice N Wonderland!}
BG: (SNOOP!!! Dogg !!!!! Снуп Дог !!!!! !!!!!) (Malice N чудесата!)

EN: (HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!) I wanna rock right now, rock-rock-right now
BG: (HEY!! Хей! Хей! Хей!) Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега

EN: (HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!) I wanna rock right now, rock-rock-right now
BG: (HEY!! Хей! Хей! Хей!) Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега

EN: [Verse 2: Snoop Dogg]
BG: [Куплет 2: Snoop Dogg]

EN: G Mix!!!! I was a fiend, before I became a teen
BG: G Mix!! Аз бях приятел, преди да стана тийнейджър

EN: I melted cabbage sacks instead of cones of ice cream
BG: Аз разтопи зеле чували вместо конуси на сладолед

EN: Crime orientated that's how the west was originated
BG: Престъпност ориентирани ето как на запад е с произход

EN: Fitted like pieces of puzzle, complicated
BG: Вградена като парчета от пъзел, сложни

EN: I droppped the sack and tried to rap hits y'all
BG: Аз droppped чувала и се опита да рап всички вие хитове

EN: They tried to bang on me, and say that I'm too small
BG: Те се опитаха да взривят на мен, и да кажа, че аз съм твърде малък

EN: Cool!!! Cause I don't get upset
BG: Cool! Защото не се разстрои

EN: I call the king of the east catch a flight then I jet
BG: Призовавам цар на изток хванат полет след това самолет

EN: Right back to the west, where my niggas is at
BG: Право обратно на запад, където ми е най-негри

EN: Scoop the gilly put it back on the map
BG: Лъжичка на Гили той се връща на картата

EN: Like this like that while you rollin a bag
BG: Харесва ми това като че докато Rollin чанта

EN: Loadin ya gat, pop pop, I'm holdin ya back
BG: Loadin ти отиде, поп поп, аз съм ти държи гърба

EN: I'm like the Whopper FUCK THE BIG MAC!!!
BG: Аз съм като Whopper FUCK THE BIG MAC!

EN: Run up on the dog my gat go click clack
BG: Пусни се на кучето ми отиде отиде тракане кликнете

EN: And that's fo' sho!!!
BG: И това е за'Sho!

EN: The reason why, man I don't know so let's go cuz
BG: Причината, поради която, човек, аз не знам, така да вървим защото

EN: [Chorus: "It Takes Two" by Rob Base & DJ EZ Rock (Crowd Chanting)]
BG: [Припев:'It Takes Two" на Роб базата & DJ EZ Rock (Crowd пеене)]

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now (SNOOP!!!!! DOGG!!!!!)
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-в момента (SNOOP!!! Dogg !!!!!)

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now (SNOOP!!!!! DOGG!!!!! SNOOP!!!!! DOGG!!!!!)
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-в момента (SNOOP!!! Dogg !!!!! Снуп Дог !!!!! !!!!!)

EN: (HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!) I wanna rock right now, rock-rock-right now)
BG: (HEY!! Хей! Хей! Хей!) Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега)

EN: (HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!) I wanna rock right now, rock-rock-right now)
BG: (HEY!! Хей! Хей! Хей!) Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега)

EN: [Verse 3: Snoop Dogg]
BG: [Куплет 3: Snoop Dogg]

EN: Boss Dogg chillin, lookin like a million
BG: Boss Dogg Chillin, гледаш като един милион

EN: Yeah, nigga got it, I'ma leave it to my chil'ren
BG: Да, негрото го, аз съм го оставя да ми chil'ren

EN: Tonight I'm on some other shit, and baby lovin it
BG: Тази вечер аз съм на някои други глупости, и бебето го обичам

EN: Hella fast, grip dey ass like the oven mitt
BG: Hella бързо, магаре сцепление Dey като фурна ръкавица

EN: I'm gooned up, boy! Rich as fuck, boy!
BG: Аз съм gooned се, момче! Богат като дяволите, момче!

EN: Black and gold brakes, that's my truck, boy
BG: Черно злато и спирачки, това е моят камион, момче

EN: I'm on my Eastside, shit I'm workin
BG: Аз съм на моя Eastside, по дяволите съм работа

EN: I got the party goin, and it's jerkin
BG: Имам страна става, и това е жакет

EN: My niggas all long, we rollin out deck
BG: Моите негри всички дълги, ние Rollin на палубата

EN: Hoes gettin in, you betta pick a bitch
BG: Hoes почваш, можете Betta изберете кучка

EN: 'Cause when I shut it down, the party's over wit
BG: Защото, когато го затвори, на партията над остроумие

EN: She call me Superman, I'm on my (Soulja) shit (YOOOOOOOU!)
BG: Тя ми се обади Супермен, аз съм на моя (Soulja) лайна (YOOOOOOOU!)

EN: Boss Dogg, get 'em, I sick 'em and take 'em home
BG: Boss Dogg, получи ги, аз болен ги и се'у дома ги

EN: West Coast bitch, I'm on my fuckin throne
BG: West Coast кучка, отново съм в шибания си трон

EN: I'm giggin on these hoes, do 'em like dominoes
BG: Аз съм giggin по тези мотики, направете ги като домино

EN: And slam 'em on they back, and tell 'em vamanos
BG: И шлем ги на гърба им, и им кажи vamanos

EN: [Chorus: "It Takes Two" by Rob Base & DJ EZ Rock (Crowd Chanting)]
BG: [Припев:'It Takes Two" на Роб базата & DJ EZ Rock (Crowd пеене)]

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now (SNOOP!!!!! DOGG!!!!!)
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-в момента (SNOOP!!! Dogg !!!!!)

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now (SNOOP!!!!! DOGG!!!!! SNOOP!!!!! DOGG!!!!!)
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-в момента (SNOOP!!! Dogg !!!!! Снуп Дог !!!!! !!!!!)

EN: (HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!) I wanna rock right now, rock-rock-right now
BG: (HEY!! Хей! Хей! Хей!) Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега

EN: (HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!) I wanna rock right now, rock-rock-right now
BG: (HEY!! Хей! Хей! Хей!) Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега

EN: I Wanna rock right now
BG: Искам да рок в момента