Artist: 
Search: 
Snoop Dogg - I Wanna Rock lyrics (Bulgarian translation). | [Crowd Chanting]:
, SNOOP!!!!! DOGG!!!!! SNOOP!!!!! DOGG!!!!! SNOOP!!!!! DOGG!!!!!
, 
, [Chorus:...
02:59
video played 1,112 times
added 8 years ago
Reddit

Snoop Dogg - I Wanna Rock (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Crowd Chanting]:
BG: [Тълпата пеене]:

EN: SNOOP!!!!! DOGG!!!!! SNOOP!!!!! DOGG!!!!! SNOOP!!!!! DOGG!!!!!
BG: Снуп !!!!! Дог !!!!! Снуп !!!!! Дог !!!!! Снуп !!!!! Дог !!!!!

EN: [Chorus: Crowd Chanting]
BG: [Припев: Crowd пеене]

EN: HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!! (I wanna rock right now, rock-rock-right now)
BG: Хей! Хей! Хей! Хей! (Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега)

EN: HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!! (I wanna rock right now, rock-rock-right now)
BG: Хей! Хей! Хей! Хей! (Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега)

EN: [Verse One: Snoop Dogg]
BG: [За Престола Първо: Snoop Dogg]

EN: It's ya Eastside partner, Big Snoopy D-O
BG: Той ти е Eastside партньор, Биг Снупи DO

EN: Turned like D-lo, catch me on your TiVo
BG: Оказа като D-ето ме хванат на вашия TiVo

EN: Long Beach with me, the city and the turf chump
BG: Лонг Бийч с мен, на града и будала трева

EN: Get turf stomped, fuckin with the turf punk
BG: Вземи трева stomped, шибан с трева пънк

EN: I'm geeked up, I'm on my tip hoe
BG: Аз съм geeked, аз съм на върха мотика

EN: Turn it up bee-itch, what you here foe?
BG: Включете го пчела-сърбеж, какво тук враг?

EN: I'm goin all in, that's what I do
BG: Аз съм става всичко, това е това, което правя

EN: My little niggas jerkin, what's up with you?
BG: Моето малко жакет негри, какво става с теб?

EN: This little rappin ass, niggas tappin out
BG: Това малко задника рапира, негри Tappin на

EN: I'm almost twenty in, the fuck you rappin 'bout?!
BG: Аз съм в почти двадесет, на майната ти мач рапира!

EN: My niggas peeled up, the homeys growin big
BG: Моите негри белени нагоре, homeys израснат големи

EN: I'm all in the club rollin twenty crips
BG: Аз съм на всички в клуба Rollin двадесет Crips

EN: You see a G, you better know the deal
BG: Ще видите G, по-добре знам на сделката

EN: You see the fellas fool, I'm in the streets for real
BG: Виждате момчета глупак, аз съм по улиците с истински

EN: I'm kickin on these hoes, do 'em like dominos
BG: Аз съм Kickin по тези мотики, направете ги като домино

EN: I slam 'em on they back, and tell 'em vamanos
BG: Аз шлем ги на гърба им, и им кажи vamanos

EN: [Chorus: Sample of "It Takes Two" by Rob Base & DJ EZ Rock] (Crowd Chanting)
BG: [Припев: Пример за'It Takes Two" на Роб Base & DJ EZ Rock] (Crowd пеене)

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now (SNOOP!!!!! DOGG!!!!!)
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-в момента (SNOOP!!! Dogg !!!!!)

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now (SNOOP!!!!! DOGG!!!!! SNOOP!!!!! DOGG!!!!!)
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-в момента (SNOOP!!! Dogg !!!!! Снуп Дог !!!!! !!!!!)

EN: (HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!) I wanna rock right now, rock-rock-right now
BG: (HEY!! Хей! Хей! Хей!) Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега

EN: (HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!) I wanna rock right now, rock-rock-right now
BG: (HEY!! Хей! Хей! Хей!) Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега

EN: [Verse Two: Snoop Dogg]
BG: [За Престола Второ: Snoop Dogg]

EN: I see 'em comin huh, that's what I heard em said
BG: Виждам, нали ги идва, това е, което чух ги каза

EN: The .38 the same color's the Chevrolets'
BG: В 0,38 същия цвят е шевролета'

EN: 501s' on, gangsta lookin good
BG: 501s'на, гангстер гледам добър

EN: I'm in the club holmes, Chuck'n up the hood
BG: Аз съм в клуба Холмс, Chuck'n се капака

EN: We the West boy, yeah you see the shirt
BG: Ние на Запад момче, да те видя на ризата

EN: Smokin on that Kobe, fuckin wit that purp
BG: Smokin на този Кобе, шибан ум, че Purp

EN: I gotta get 'er mayne, baby hella thick
BG: Трябва да получите'НЛП mayne, скъпа Хела дебел

EN: She said her name was Seven, call me Michael Vick {*panting*}
BG: Тя каза, че нейното име е седма, ми се обади Майкъл Вик {} * * задъхан

EN: 'Cause I'm a dog, hoe, give 'em the dick and dash
BG: Защото аз съм куче, мотика, дай ги на пишка и тире

EN: Fuck whatchu called fo', if I ain't hit dat ass
BG: Майната whatchu призова за', ако не е ударен DAT задника

EN: I'm Snoopy D-O-Dubb, I get it poppin cuz
BG: Аз съм Snoopy DO-Dubb, аз да го Poppin защото

EN: And when I'm in the buildin, they get to poppin up
BG: И когато съм в buildin, те се Poppin се

EN: They get to spendin cash, screamin T.I.U.
BG: Те получават за spendin пари в брой, крещи TIU

EN: Now gon' Turn It Up, lil' mama look at you!
BG: Сега гони'Тя се появи, Lil 'мама гледат на вас!

EN: I'm giggin on these hoes, do 'em like dominoes
BG: Аз съм giggin по тези мотики, направете ги като домино

EN: And slam 'em on they back, and tell 'em vamanos
BG: И шлем ги на гърба им, и им кажи vamanos

EN: [Chorus: Sample of "It Takes Two" by Rob Base & DJ EZ Rock] (Crowd Chanting)
BG: [Припев: Пример за'It Takes Two" на Роб Base & DJ EZ Rock] (Crowd пеене)

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now (SNOOP!!!!! DOGG!!!!!)
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-в момента (SNOOP!!! Dogg !!!!!)

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now (SNOOP!!!!! DOGG!!!!! SNOOP!!!!! DOGG!!!!!)
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-в момента (SNOOP!!! Dogg !!!!! Снуп Дог !!!!! !!!!!)

EN: (HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!) I wanna rock right now, rock-rock-right now)
BG: (HEY!! Хей! Хей! Хей!) Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега)

EN: (HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!) I wanna rock right now, rock-rock-right now)
BG: (HEY!! Хей! Хей! Хей!) Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега)

EN: [Verse Three: Snoop Dogg]
BG: [За Престола Трето: Snoop Dogg]

EN: Boss Dogg chillin, lookin like a million
BG: Boss Dogg Chillin, гледаш като един милион

EN: Yeah, nigga got it, I'ma leave it to my chil'ren
BG: Да, негрото го, аз съм го оставя да ми chil'ren

EN: Tonight I'm on some other shit, and baby lovin it
BG: Тази вечер аз съм на някои други глупости, и бебето го обичам

EN: Hella fast, grip dey ass like the oven mitt
BG: Hella бързо, магаре сцепление Dey като фурна ръкавица

EN: I'm gooned up, boy! Rich as fuck, boy!
BG: Аз съм gooned се, момче! Богат като дяволите, момче!

EN: Black and gold brakes, that's my truck, boy
BG: Черно злато и спирачки, това е моят камион, момче

EN: I'm on my Eastside, shit I'm workin
BG: Аз съм на моя Eastside, по дяволите съм работа

EN: I got the party goin, and it's jerkin
BG: Имам страна става, и това е жакет

EN: My niggas all long, we rollin out deck
BG: Моите негри всички дълги, ние Rollin на палубата

EN: Hoes gettin in, you betta pick a bitch
BG: Hoes почваш, можете Betta изберете кучка

EN: 'Cause when I shut it down, the party's over wit
BG: Защото, когато го затвори, на партията над остроумие

EN: She call me Superman, I'm on my +Soulja+ shit (YOOOOOOOU!)
BG: Тя ми се обади Супермен, аз съм на моя + + Soulja глупости (YOOOOOOOU!)

EN: Boss Dogg, get 'em, I sick 'em and take 'em home
BG: Boss Dogg, получи ги, аз болен ги и се'у дома ги

EN: West Coast bitch, I'm on my fuckin throne
BG: West Coast кучка, отново съм в шибания си трон

EN: I'm giggin on these hoes, do 'em like dominoes
BG: Аз съм giggin по тези мотики, направете ги като домино

EN: And slam 'em on they back, and tell 'em vamanos
BG: И шлем ги на гърба им, и им кажи vamanos

EN: [Chorus: Sample of "It Takes Two" by Rob Base & DJ EZ Rock] (Crowd Chanting)
BG: [Припев: Пример за'It Takes Two" на Роб Base & DJ EZ Rock] (Crowd пеене)

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now (SNOOP!!!!! DOGG!!!!!)
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-в момента (SNOOP!!! Dogg !!!!!)

EN: I wanna rock right now, rock-rock-right now (SNOOP!!!!! DOGG!!!!! SNOOP!!!!! DOGG!!!!!)
BG: Искам да рок точно сега, рок-рок-в момента (SNOOP!!! Dogg !!!!! Снуп Дог !!!!! !!!!!)

EN: (HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!) I wanna rock right now, rock-rock-right now
BG: (HEY!! Хей! Хей! Хей!) Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега

EN: (HEY!!! HEY!!! HEY!!! HEY!!!) I wanna rock right now, rock-rock-right now
BG: (HEY!! Хей! Хей! Хей!) Искам да рок точно сега, рок-рок-точно сега

EN: I Wanna rock right now
BG: Искам да рок в момента