Artist: 
Search: 
Snap! - The Power lyrics (Bulgarian translation). | I've got the power hey yeah heh
, I've got the power
, Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh...
03:44
video played 2,670 times
added 8 years ago
Reddit

Snap! - The Power (Bulgarian translation) lyrics

EN: I've got the power hey yeah heh
BG: Имам силата хей хе да

EN: I've got the power
BG: Имам силата

EN: Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh yeah-eah-eah-eah-eah-eah
BG: О-о-о-о-о-о-о-о-о, да-ие-ие-ие-ие-ие

EN: I've got the power
BG: Имам силата

EN: Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh yeah-eah-eah-eah-eah-eah
BG: О-о-о-о-о-о-о-о-о, да-ие-ие-ие-ие-ие

EN: Gettin' kinda heavy
BG: Взимам доста тежки

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda hectic
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат забързаното

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda hectic
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат забързаното

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda hectic
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат забързаното

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda hectic
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат забързаното

EN: Like the crack of the whip I snap attack
BG: Подобно на пляскане на камшика аз щракам атака

EN: Front to back in this thing called rap
BG: Отпред назад в това нещо, наречено рап

EN: Dig it like a shovel rhyme devil
BG: Dig харесва лопата рима дявола

EN: On a heavenly level
BG: На райско ниво

EN: Bang the bass turn up the treble
BG: Взрив на бас се появи на троен

EN: Radical mind day and night all the time
BG: Радикална предвид, ден и нощ през цялото време

EN: Seven to fourteen wise divine
BG: Седем на четиринадесет мъдър божествен

EN: Maniac brainiac winning the game
BG: Maniac Brainiac спечелване на играта

EN: I'm the lyrical Jesse James
BG: Аз съм лирически Джеси Джеймс

EN: Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh yeah-eah-eah-eah-eah-eah
BG: О-о-о-о-о-о-о-о-о, да-ие-ие-ие-ие-ие

EN: I've got the power
BG: Имам силата

EN: Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh yeah
BG: О-о-о-о-о-о-о-о-о, да

EN: Gettin' kinda heavy
BG: Взимам доста тежки

EN: I've got the power
BG: Имам силата

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda heavy
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат тежки

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda heavy
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат тежки

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda heavy
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат тежки

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda heavy
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат тежки

EN: I've got the power
BG: Имам силата

EN: He's gonna break my heart
BG: Той ще разбие сърцето ми

EN: He's gonna break my heart of hearts
BG: Той ще разбие сърцето ми е от сърца

EN: He's gonna break my heart
BG: Той ще разбие сърцето ми

EN: He's gonna break my heart of hearts
BG: Той ще разбие сърцето ми е от сърца

EN: He's got the power oh-oh-oh-oh
BG: Той има силата ох-ох-ох-ох

EN: I've got the power
BG: Имам силата

EN: He's gonna break my heart
BG: Той ще разбие сърцето ми

EN: He's gonna break my heart of hearts
BG: Той ще разбие сърцето ми е от сърца

EN: He's gonna break my heart
BG: Той ще разбие сърцето ми

EN: He's gonna break my heart of hearts
BG: Той ще разбие сърцето ми е от сърца

EN: He's got the power oh-oh-oh-oh
BG: Той има силата ох-ох-ох-ох

EN: I've got the power
BG: Имам силата

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda hectic
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат забързаното

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda hectic
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат забързаното

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda hectic
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат забързаното

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda hectic
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат забързаното

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda hectic
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат забързаното

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda hectic
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат забързаното

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda hectic
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат забързаното

EN: It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda hectic
BG: Това е на път да станат това е на път да станат това е доста път да станат забързаното

EN: Quality I possess something I'm fresh
BG: Качество аз притежавам нещо, което аз съм чист

EN: When my voice goes through the rest
BG: Когато гласът ми минава през останалата част

EN: Of the microphone that I am holdin'
BG: От микрофона, че съм държим

EN: Copywritten lyrics so they can't be stolen
BG: Copywritten текстове, така че те не могат да бъдат откраднати

EN: If they are snap
BG: Ако те са щракам

EN: Don't need the police to try to save them
BG: Не се нуждаете от полицията да се опита да ги спаси

EN: Your voice will sink so please stay off my back
BG: Вашият глас ще потъне така че, моля престой далеч от мен

EN: Or I will attack and you don't want that
BG: Или аз ще атакува и не искате, че

EN: I've got the power
BG: Имам силата

EN: He's gonna break my heart
BG: Той ще разбие сърцето ми

EN: He's gonna break my heart of hearts
BG: Той ще разбие сърцето ми е от сърца

EN: He's gonna break my heart
BG: Той ще разбие сърцето ми

EN: He's gonna break my heart of hearts
BG: Той ще разбие сърцето ми е от сърца

EN: He's got the power oh-oh-oh-oh
BG: Той има силата ох-ох-ох-ох

EN: I've got the power
BG: Имам силата

EN: He's gonna break my heart
BG: Той ще разбие сърцето ми

EN: He's gonna break my heart of hearts
BG: Той ще разбие сърцето ми е от сърца

EN: He's gonna break my heart
BG: Той ще разбие сърцето ми

EN: He's gonna break my heart of hearts
BG: Той ще разбие сърцето ми е от сърца

EN: He's got the power oh-oh-oh-oh
BG: Той има силата ох-ох-ох-ох

EN: I've got the power
BG: Имам силата