Artist: 
Search: 
Snap! - The First The Last Eternity (Till the End) lyrics (Bulgarian translation). | Eternity,Eternity,Eternity
, Eternity,Eternity,Eternity
, Eternity,Eternity,Eternity
,...
03:51
video played 1,352 times
added 8 years ago
Reddit

Snap! - The First The Last Eternity (Till the End) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Eternity,Eternity,Eternity
BG: Вечността, вечност, вечността

EN: Eternity,Eternity,Eternity
BG: Вечността, вечност, вечността

EN: Eternity,Eternity,Eternity
BG: Вечността, вечност, вечността

EN: Eternally,Eternity,Eternity
BG: Вечно вечност, вечността

EN: People all over the world Listen to what I wanna say
BG: Хора от цял свят слушам за това, което искам да кажа

EN: Now I need all of your attention Come dong with me
BG: Сега всички от вашето внимание идват Донг трябва с мен

EN: You don't have to worry Couldn't use this longer way
BG: Вие не трябва да се тревожи не може да използва този дълъг път

EN: I'm talking about the way things cut it out Gonna end that day
BG: Аз съм говорим за начина, по който нещата режа то вън ще свърши този ден

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: The first the last eternity The first the last eternity
BG: Първата последния вечността първата последния вечността

EN: The first the last eternity The first the last eternity
BG: Първата последния вечността първата последния вечността

EN: Eternity,Eternity,Eternity
BG: Вечността, вечност, вечността

EN: Eternity,Eternity,Eternity
BG: Вечността, вечност, вечността

EN: Let's getting ready For the final distny
BG: Нека getting готов за краен distny

EN: Gather all about your people And come with me
BG: Съберете всичко за хората си и Ела с мен

EN: I'm gonna be your good and your angle Oh,oh,on height
BG: Аз съм ще бъде добро и ъгъл си о, о, на височина

EN: Come on come on it's time
BG: Хайде Ела на време

EN: (Repeat chorus)
BG: (Повторете Корус)

EN: The first the last eternity As it's written it will always be
BG: Първият последните вечността както е писано, то винаги ще бъде

EN: Till the end of time Do you here me
BG: До края на времето ли ме

EN: (Repeat chorus)
BG: (Повторете Корус)

EN: The first the last eternity The first the last eternity
BG: Първата последния вечността първата последния вечността