Artist: 
Search: 
Smoke DZA - Loaded lyrics (Bulgarian translation). | I’m loaded, I’m all one, why you sittin there sober Shawty, roll something
, Light it up, right,...
04:22
video played 3,699 times
added 7 years ago
by XTCMan
Reddit

Smoke DZA - Loaded (Bulgarian translation) lyrics

EN: I’m loaded, I’m all one, why you sittin there sober Shawty, roll something
BG: Аз съм натоварен, аз съм все едно, защото седя там трезвен Shawty, търкалят нещо

EN: Light it up, right, light it up, right, light it up right, light it up, right
BG: го светне, нали, го светне, нали, го светне прав, че светлината, нали

EN: I said I’m loaded, I’m all one, why you sittin there sober Shawty, roll something
BG: Казах, че съм натоварен, аз съм все едно, защото седя там трезвен Shawty, търкалят нещо

EN: Light it up, right, light it up, right, light it up right, light it up, right
BG: го светне, нали, го светне, нали, го светне прав, че светлината, нали

EN: You’re now tuned into the next stop
BG: Вече сте настроени към следващата спирка

EN: You niggers a messed up,
BG: Можете негри един побъркан,

EN: Gang time nigger with production straight from Lexus
BG: негър Gang време с производство директно от Lexus

EN: Hard shit homie got enough to give a best of
BG: Твърд глупости Homie имам достатъчно, за да даде най-доброто от

EN: You know I’m not nigger …hating and …
BG: Знаеш, че не съм негър ... омраза и ...

EN: Kush god, right, you’re all your highness
BG: Куш бог, нали, ти си всичко, Ваше Величество

EN: I’m a cold motherfucker about to boost to climate
BG: Аз съм студено копеле за да тласък на климата

EN: Harlems finest, soon to be worldwide now
BG: Harlems най-добрите, които скоро ще бъдат света сега

EN: Every where’s a smoke section, where we at let’s burn it down
BG: Всеки, където е дим точка, където най-нека да я изгори

EN: Let them know, dza’s in the building
BG: Нека да знаят, dza в сградата

EN: Dours is in the air, champagne popping bad bitches everywhere we go
BG: Dours е във въздуха, шампанско пръкват лошите кучки където и да отидем

EN: Vintage flow for you young ass niggers
BG: Реколта поток за вас, млади задника негри

EN: This is flight 101 for you bum ass nigger
BG: Това е полет 101 за вас негър скитник задника

EN: Never been nowhere talking about the fly shit they do
BG: Никога не съм бил никъде не говори за полет глупости правят

EN: That’s cool, if only the fly shit was true
BG: Това е готино, ако е само в движение глупости е вярно

EN: Touchdown in your city and them hoes be loose
BG: Тъчдаун във вашия град и да ги мотики да бъдат свободни

EN: I’m in room 420’s I’ma fall through
BG: Аз съм в стая 420 съм падне в

EN: I’m loaded, I’m all one, why you sittin there sober Shawty, roll something
BG: Аз съм натоварен, аз съм все едно, защото седя там трезвен Shawty, търкалят нещо

EN: Light it up, right, light it up, bright, light it up right, light it up, right
BG: го светне, нали, го светне, ярки, че светлината се прави, го светне, точно

EN: I said I’m loaded, I’m all one, why you sittin there sober Shawty, roll something
BG: Казах, че съм натоварен, аз съм все едно, защото седя там трезвен Shawty, търкалят нещо

EN: Light it up, right, light it up, right, light it up right, light it up, right
BG: го светне, нали, го светне, нали, го светне прав, че светлината, нали

EN: You sitting there looking useless, roll up quit playin fair we make the rules and we dont care bout what you’re saying
BG: Можете заседание там търсят безполезни, мине се откажат играеш честно правим правилата и ние пука мач какво казваш

EN: Look I’m George Kush president the flowest
BG: Виж, аз съм Георги Куш президент на flowest

EN: Say you had em in I ain’t having in in my cabinet on some savage shit
BG: Да речем, че са ги в не е като в в моя кабинет по някакъв животински лайна

EN: Cinematic business gonna turn you into a vulture
BG: Cinematic бизнес ще те превърне в лешояд

EN: Gfc lifestyle God, family, culture, everything’s Kosher
BG: GFC начин на живот Бога, семейството, културата, всичко е кошер

EN: Watch me do what I do cause regardless cause these little
BG: Гледай ме направи това, което причиняват независимо причина тези малки

EN: Niggers couldnt touch my cool
BG: Негри нямаше как ми пипай готино

EN: I’m that dude nigger I’m on the scene
BG: Аз съм негър, че пич аз съм на сцената

EN: Blowing the … green, while them niggers over there geekin on tha Charlie Sheen
BG: Вихър на ... зелени, а тях негри там geekin на THA Чарли Шийн

EN: You niggers trippin get the fuck from around me
BG: Можете негри Trippin се, по дяволите, от около мен

EN: Shawty say she don’t smoke but she wanna try a brownie
BG: Shawty каже, че не пуша, но искате да опитате сладки

EN: High life see how that feels, she been out for 4 hours, damn that nap’s real
BG: Висока живот виждам как това се чувства, тя е на 4 часа, по дяволите, че дрямка е реално

EN: I’m about to roll up another one lay back chill
BG: Аз съм на път да мине друг да обратно хлад

EN: I blew a ounce but honch gotta have, still
BG: Аз се провалих една унция, но honch трябва да има, все още

EN: I’m loaded, I’m all one, why you sittin there sober Shawty, roll something
BG: Аз съм натоварен, аз съм все едно, защото седя там трезвен Shawty, търкалят нещо

EN: Light it up, right, light it up, right, light it up right, light it up, right
BG: го светне, нали, го светне, нали, го светне прав, че светлината, нали

EN: I said I’m loaded, I’m all one, why you sittin there sober Shawty, roll something
BG: Казах, че съм натоварен, аз съм все едно, защото седя там трезвен Shawty, търкалят нещо

EN: Light it up, right, light it up, right, light it up right, light it up, right.
BG: го светне, нали, го светне, нали, той свети право, го светне, точно така.