Artist: 
Search: 
Slum Village - Jealousy lyrics (Bulgarian translation). | [All]
, You know, if you make moves some people will envy
, Say what's (what's) up with this...
03:42
video played 66 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Slum Village - Jealousy (Bulgarian translation) lyrics

EN: [All]
BG: [Всички]

EN: You know, if you make moves some people will envy
BG: Знаете ли, ако правите движения, някои хора ще завист

EN: Say what's (what's) up with this jealousy
BG: Какво казват на (какво на) нагоре с тази ревност

EN: You know people say ****, bout you, and me
BG: Знаеш ли хората казват ***, ще кажеш ти и аз

EN: Uh-huh what's up with this jealousy (one more time y'all)
BG: А-ха какво става с тази ревност (един повече време y'all)

EN: Uh-huh what's up with this jealousy (yes, yes, yes)
BG: А-ха какво става с тази ревност (да, да, да)

EN: Uh-huh what's up with this jealousy
BG: А-ха какво става с тази ревност

EN: [T3]
BG: [Т3]

EN: Yes y'all (y'all)
BG: Да y'all, (y'all)

EN: I love it when you hate
BG: Аз го обичам, когато те мразя

EN: Now lets calculate, take it straight to straight
BG: Сега позволява да изчисляват, да го прави за стрейт

EN: Take it, to your face or wherever you lay
BG: Да го, на лицето си или където и да се

EN: Oh you say "You fake" And won't take **** to your face
BG: О вие казвате "фалшив" и няма да отнеме *** на лицето си

EN: See in the first place, you made a crucial mistake
BG: Виж на първо място, сте направили решаваща грешка

EN: My crew congregates just to aggravate
BG: Моят екипаж congregates само да се влоши

EN: With plots to infiltrate and abbreviate
BG: Парцели да проникне и да съкрати с

EN: And if you think we out, **** we got rhythm for days
BG: И ако мислите, че ние, *** имаме ритъм за дни

EN: Take it to another phase with an extra stage
BG: Да го отведе до друга фаза с един допълнителен етап

EN: Havin' you feelin' the blaze of NWA
BG: Havin "ти чувстваш blaze на NWA

EN: And if they ask you "Who you doin'" tell 'em "that ***** Tres"
BG: И ако те попита "кой ти дела" "кажете ги" които *** Tres "

EN: Yeah damn right I'm great, like the porno tapes
BG: да, точно аз съм голям, като на порно ленти

EN: And lets suite up our ladies like collecting papes
BG: И нека апартамент нашите дами като събирането на papes

EN: To these jealous *****s let the trouble you made
BG: Към тези ревнува *** s споделят проблеми, сте направили

EN: Set up a man who ain't got time for the fake
BG: Създаде един човек, който не е ли време за фалшивото

EN: To those "J" *****s need to put 'em away
BG: За тези "J" *** s трябва да ги складирате

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: You know people say ****, bout you, and me
BG: Знаеш ли хората казват ***, ще кажеш ти и аз

EN: Uh-huh what's up with this jealousy
BG: А-ха какво става с тази ревност

EN: Uh-huh what's up with this jealousy
BG: А-ха какво става с тази ревност

EN: Uh-huh what's up with this jealousy
BG: А-ха какво става с тази ревност

EN: [Baatin]
BG: [Baatin]

EN: Spread the word, that *****'s hardcore
BG: Разпространение на думата, че ***'s хардкор

EN: Envious Emcee, lyrics are *Cagore*
BG: Завижда ЕмСи, текстовете са * Cagore *

EN: Rhythm up, cause I'm the real Jack Ripper (Uh-huh)
BG: Ритъм нагоре, защото аз съм истински Джак Изкормвача (а-ха)

EN: I call him Jack Trippin' Over (Uh-huh)
BG: Аз наричамму Джак Trippin ' над (а-ха)

EN: Who call himself passin' over tryin to provoke
BG: Които наричат себе си passin' над опитваш да провокира

EN: The High Priest got you in my step-era
BG: Първосвещеникът ли сте в моя стъпка-ера

EN: Impious *****s I don't trust
BG: Нечестив *** s, аз не вярвам

EN: Started when emcees when the accurate-
BG: Когато emcees кога точно -

EN: Rackin' a *****, step back causin' a crush
BG: Rackin' ***, стъпка назад, causin' си пада

EN: I'm good in this game, my mind left you in the dust
BG: Аз съм добър в тази игра, умът ми да оставени в прах

EN: Check my mic when I bust you got tossed
BG: Проверете Моят микрофон, когато ти бюста се блъскат

EN: Lost you to cry, the jealous *****s wanna floss
BG: Губи можете да плаче, когато *** s иска да памук

EN: I'm all in your face, grippin my nuts, ***** what, ***** what
BG: Аз съм всичко в лицето си, grippin ми ядки, *** какво, *** какво

EN: Uh-huh what's up with this jealousy
BG: А-ха какво става с тази ревност

EN: You know people say ****, bout you, and me
BG: Знаеш ли хората казват ***, ще кажеш ти и аз

EN: Uh-huh what's up with this jealousy (Come on)
BG: А-ха какво става с тази ревност (Хайде)

EN: Uh-huh what's up with this jealousy (One more time)
BG: А-ха какво става с тази ревност (още веднъж)

EN: Uh-huh what's up with this jealousy
BG: А-ха какво става с тази ревност

EN: [Jay Dee]
BG: [Джей Дий]

EN: Jealousy make you say what the fu-.
BG: Ревността да ви кажа какво Фу-.

EN: This goes out to my *****s that's talking the ****
BG: Това е за моя *** s, че говори ***

EN: Same *****s that be dubbing tapes and walking and ****
BG: Същата *** s, която бъде озвучаване ленти и ходене и ***

EN: No life, having like a ***** that's stalking a *****
BG: Няма живот, като като *** която дебне ***

EN: No joke, broke, ya'll *****s be cracking me up
BG: Не е шега, счупи, ya'll *** s се ми до напукване

EN: Player hating, plotting, and planning on jacking me up
BG: Играч мразехме, заговор и планиране на отвличане me

EN: Don't do it, you don't know these *****s is backing me up
BG: Не го правя, не знаете тези *** s е ме архивиране

EN: Hardcore, **** rap, clappin' the gat
BG: Хардкор, *** рап, clappin' Гат

EN: Hardcore, pimp smacking from acting like what
BG: Хардкор, Сводник, Шумен от действа като какво

EN: Good ****, like the 55 in the back of a bus
BG: Добър ***, харесват 55 в задната част на автобус

EN: Hot ****, SV yours whackin the fun
BG: Горещи ***, SV твоя whackin забавно

EN: Don't get jealous cause the S is stacking 'em up
BG: Не се ревнува причина S е 'em стифиране

EN: Say (what, what) say
BG: Казват (какво, какво) казват

EN: You know, if you make moves some people will envy
BG: Знаете ли, ако правите движения, някои хора ще завист

EN: Say what's (what's) up with this jealousy
BG: Какво казват на (какво на) с товаревност

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Uh-huh
BG: А-ха