Artist: 
Search: 
Sleeping With Sirens - Alone (feat. Machine Gun Kelly) lyrics (Bulgarian translation). | [Kellin]
, Woah x 2
, 
, Could you check my pulse for me
, To see if I'm alive
, Cuz every time that...
03:47
video played 245 times
added 4 years ago
Reddit

Sleeping With Sirens - Alone (feat. Machine Gun Kelly) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Kellin]
BG: [Kellin]

EN: Woah x 2
BG: Woah x 2

EN: Could you check my pulse for me
BG: Може да проверявате пулса ми за мен

EN: To see if I'm alive
BG: За да видите дали съм жив

EN: Cuz every time that I am near you
BG: Щото всеки път, че аз съм близо до вас

EN: Is the only time I feel alright
BG: Е единственият път, аз се чувствам добре

EN: If there were any way
BG: Ако имаше някакъв начин

EN: I could think to turn back time
BG: Мога да мисля да върна времето назад

EN: I'd stay here with you
BG: Аз ще остана тук с вас

EN: Sometimes I sit and wonder
BG: Понякога седя и се чудя

EN: Sometimes I feel like letting go
BG: Понякога се чувствам като отдалечаване

EN: All I know is no one should have to be alone
BG: Всичко, което знам е, никой не трябва да бъде сам

EN: I don't want to be alone
BG: Аз не искам да бъда сам

EN: I don't want to die alone
BG: Аз не искам да умре сам

EN: I could fall apart here and now
BG: Може да се разпадне тук и сега

EN: I don't want to die alone
BG: Аз не искам да умре сам

EN: I want to be with you, you, you
BG: Искам да бъда с вас, вие, ви

EN: I only want to be with you, you, you
BG: Аз само искам да бъда с вас, вие, ви

EN: Tell me what's the point of life
BG: Кажи ми какъв е смисълът на живота

EN: Is it material?
BG: Това е от съществено значение?

EN: Had everything I could ever want and probably more
BG: Трябваше всичко да си искат и вероятно още

EN: When I lay in bed at night
BG: Когато лежеше в леглото през нощта

EN: All I do is think of you
BG: Всичко, което правя е да мисля за теб

EN: So when all this is gone what do I have to come home to?
BG: Така че, когато всичко това е отишъл какво трябва да дойде вкъщи да?

EN: This life goes by so fast
BG: Този живот минава толкова бързо

EN: Pretty soon I'll grow old
BG: Много скоро аз ще остареят

EN: What would I have but some stories now that I have told
BG: Какво ще имам но някои истории, сега, че съм казал

EN: No one to share them with
BG: Никой да ги споделяте

EN: And when it's all done
BG: И когато всичко това е направено

EN: What am I left with?
BG: Какво съм останал с?

EN: Tell me what's left
BG: Кажи ми какво е останало

EN: I don't want to be alone
BG: Аз не искам да бъда сам

EN: I don't want to die alone
BG: Аз не искам да умре сам

EN: I could fall apart here and now
BG: Може да се разпадне тук и сега

EN: I don't want to die alone
BG: Аз не искам да умре сам

EN: (Kellin: "MGK!")
BG: (Kellin: "Тичане прозорец!")

EN: [MGK]
BG: [ТИЧАНЕ ПРОЗОРЕЦ]

EN: Leave me?
BG: Ме остави?

EN: How the f*** you gonna leave me?
BG: Как буквата f *** ти ще ме остави?

EN: When I'm the one that's on TV
BG: Когато аз съм този, който е по Телевизията

EN: With these girls screaming
BG: С тези момичета крещи

EN: Outside with my CD
BG: Извън с моя CD

EN: And I'm begging?
BG: И аз съм просия?

EN: Naw baby, you're the one that can't keep me
BG: Васил бебе, вие сте този, който не може да ме пази

EN: Leave me?
BG: Ме остави?

EN: Girl how the f*** you gonna leave me?
BG: Момиче как буквата f *** ти ще ме остави?

EN: Hah
BG: Ха

EN: You know I love you, when we fight and we argue
BG: Знаеш лиОбичам, когато ние се борим и да спорим

EN: I kiss and I hug you
BG: Целувам и аз прегръщам ви

EN: You push me back, you say that I'm trouble
BG: Ти ме тласък назад, вие казвате, че съм проблеми

EN: But every Bonnie got a Clyde with her
BG: Но всеки Бони Клайд с нея

EN: Every woman needs somebody that's gonna ride with her
BG: Всяка жена се нуждае от някой, който ще се вози с нея

EN: Yea
BG: Да

EN: And I can't go on staying alive if I'm alone
BG: И аз не мога да отида на Бъди жив ако съм сам

EN: Pick up the phone and say hello
BG: Обадих се по телефона и да кажа здрасти

EN: I'd rather die with her
BG: Аз скоро ще умре с нея

EN: Now my night's so cold
BG: Сега ми вечер е толкова студено

EN: When your heart is frozen
BG: Когато сърцето ви е замразена

EN: Mine's exposed you know this
BG: Мина е изложен ви знаят това

EN: Try to blame the fame for the way I've changed
BG: Опитайте се да обвиняват славата за начина, по който сте променили

EN: And you know those claims are bogus
BG: И вие знаете, тези твърдения са фалшиви

EN: Baby it's not me, it's us
BG: Бебето не е мен, то е с нас

EN: Maybe now all we need is trust
BG: Може би сега всички ние трябва е доверие

EN: Maybe this Hennessy will solve our problems
BG: Може би този Хенеси ще реши проблемите ни

EN: Baby pick it up
BG: Бебето го вземете

EN: [Kellin]
BG: [Kellin]

EN: I don't want to be alone
BG: Аз не искам да бъда сам

EN: I don't want to die alone
BG: Аз не искам да умре сам

EN: I could fall apart here and now
BG: Може да се разпадне тук и сега

EN: I don't want to die alone
BG: Аз не искам да умре сам

EN: Could you check my pulse for me
BG: Може да проверявате пулса ми за мен

EN: To see if I'm alive
BG: За да видите дали съм жив