Artist: 
Search: 
 - Slavi Trifonov & Liusy - По Ръба lyrics (Chinese translation). | Грешни мисли,в погледите се пресичът,
, грешни пръсти...
03:36
video played 2,793 times
added 8 years ago
by deteee
Reddit

Slavi Trifonov & Liusy - По Ръба (Chinese translation) lyrics

BG: Грешни мисли,в погледите се пресичът,
ZH: 眼中的错误思想是 presič″t,

BG: грешни пръсти по косите се стичът.
ZH: 错误手指上她的头发是 stič″t。

BG: Ако можеш разтопи праха в очите,
ZH: 如果你可以融化在眼里,灰尘

BG: на случайиност ти при мен не разчитай.
ZH: 你对我的 slučajinost 的不算。

BG: Обичайните клишета, обичайните сюжети
ZH: 通常的陈词滥调,通常剧情

BG: са безсилни пред жената във мене.
ZH: 是在我女人面前无能为力。

BG: Има нещо, нещо близко, има нещо
ZH: 有什么东西密切,有什么

BG: и го искам, и сега идва точното време.
ZH: 我想要它,和现在来确切的时间。

BG: Искам нещо по ръба, пускай нещо по ръба
ZH: 我想要什么东西边缘上,停下手中的边缘上

BG: хайде поиграй си с моя огън, със първичността.
ZH: 快来玩我火狐浏览器,即时性。

BG: Искам нещо по ръба, устните ти по гърба
ZH: 我想要什么的边缘,背上你的唇

BG: хайде разгадай с кое граничи,
ZH: 让我们图什么边界,

BG: в мене нежността.
ZH: 在我的温柔。

BG: Тънки струни, в тялото ми ти опъваш,
ZH: 薄的字符串,你在我的身体,

BG: тънък намек, че първичното чуваш.
ZH: 淡淡的小学。

BG: Ако можеш овладей страстта в гърдите,
ZH: 如果你能掌握的胸部,激情

BG: на случайност ти при мен не разчитай.
ZH: 机会,你不为我算。

BG: Обичайните клишета, обичайните сюжети
ZH: 通常的陈词滥调,通常剧情

BG: са далечна и забравена тема.
ZH: 他们是遥远和被遗忘的话题。

BG: Търся нещо, нещо близко,
ZH: 我在找什么东西附近,

BG: то е в тебе и го искам
ZH: 这是在你和我想要

BG: и сега идва точното време... ау
ZH: 和现在来确切的时间。AW

BG: Искам нещо по ръба, пускай нещо по ръба
ZH: 我想要什么的边缘,停下手中的边缘上

BG: хайде поиграй си с моя огън, със първичността.
ZH: 快来玩我火狐浏览器,即时性。

BG: Искам нещо по ръба, устните ти по гърба
ZH: 我想要什么的边缘,背上你的唇

BG: хайде разгадай с кое граничи,
ZH: 让我们图什么边界,

BG: в мене нежността.
ZH: 在我的温柔。

BG: Искам нещо по ръба, пускай нещо по ръба
ZH: 我想要什么东西边缘上,停下手中的边缘上

BG: хайде поиграй си с моя огън, със първичността.
ZH: 快来玩我火狐浏览器,即时性。

BG: Искам нещо по ръба, устните ти по гърба
ZH: 我想要什么的边缘,背上你的唇

BG: хайде разгадай с кое граничи
ZH: 让我们看什么被毗邻

BG: в мене нежността, в мене лудостта...
ZH: 我在我疯狂的温柔。