Artist: 
Search: 
 - Slavi Trifonov & Ku-Ku Band - И Без Теб lyrics (English translation). | Сълзи през смях в очите тъжни,
, усмивката е самота,
,...
04:49
video played 1,848 times
added 8 years ago
Reddit

Slavi Trifonov & Ku-Ku Band - И Без Теб (English translation) lyrics

BG: Сълзи през смях в очите тъжни,
EN: Tears in laughter in their eyes sad,

BG: усмивката е самота,
EN: a smile is loneliness,

BG: мечти без страх в лицата чужди,
EN: dreams without fear in the faces of foreign,

BG: душата ми е шепа прах.
EN: my soul is a handful of dust.

BG: И вярвам в теб търся те до мене,
EN: And I believe in you I believe you have to me,

BG: и даже зло да ми донесеш,
EN: and even evil to bring me,

BG: но искам пак да те виждам денем,
EN: but I want to see

BG: и в твоя свят да ме отведеш.
EN: and in your world to take me.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: И без тебе пак ще виждам,
EN: And without you I can see again

BG: и без тебе пак ще дишам,
EN: and without you I breathe,

BG: и без тебе пак ще чувам смях.
EN: and without you will still hear the laughter.

BG: И без тебе ще живея,
EN: And I'm going to live without you,

BG: и без тебе ще копнея,
EN: and without thee shall I crave,

BG: и без тебе ако не умра.
EN: and if I die without you.

BG: Ще виждам стих във всеки поглед,
EN: Will see the verse in each glance,

BG: ще чувам вик във всеки глас,
EN: will I hear a shout in each voice,

BG: ще бъда пак на всеки ъгъл,
EN: will be back on every corner,

BG: ще чакам знак за да се спася.
EN: I will wait for a sign to be saved.

BG: И вярвам в теб търся те до мене,
EN: And I believe in you I believe you have to me,

BG: и даже зло да ми донесеш,
EN: and even evil to bring me,

BG: но искам пак да те виждам денем,
EN: but I want to see

BG: и в твоя свят да ме отведеш.
EN: and in your world to take me.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: И вярвам в теб търся те до мене,
EN: And I believe in you I believe you have to me,

BG: и даже зло да ми донесеш,
EN: and even evil to bring me,

BG: но искам пак да те виждам денем,
EN: but I want to see

BG: и в твоя свят да ме отведеш.
EN: and in your world to take me.

BG: Припев:
EN: Chorus: