Artist: 
Search: 
 - Slavi Trifonov & Ku-Ku Band - Дявол lyrics (Chinese translation). | Знам, че смесил Бог мрак и светлина
, и така създал...
03:59
video played 789 times
added 8 years ago
Reddit

Slavi Trifonov & Ku-Ku Band - Дявол (Chinese translation) lyrics

BG: Знам, че смесил Бог мрак и светлина
ZH: 我知道神是光明和黑暗混合

BG: и така създал първата жена.
ZH: 所以创建的第一个女人。

BG: Но ти,
ZH: 但是你,

BG: вярвай ми, не си от Бога,
ZH: 相信我,你不是神

BG: в погледа ти има огън,
ZH: 在你眼中有火

BG: който няма да ме стопли,
ZH: 谁来温暖了,我

BG: а ще ме изгори.
ZH: 但会烧了我。

BG: Но понеже бях глупав и добър
ZH: 但因为愚蠢和良好

BG: и понеже бях влюбен в теб до смърт,
ZH: 我爱死你了

BG: докрай
ZH: 所有方式

BG: вярвах, че ме водиш в рая
ZH: 我相信你带我去天堂

BG: и не исках и да зная,
ZH: 我不想知道,

BG: че не съм за теб единствен,
ZH: 我不给你一只,

BG: че не съм само аз...
ZH: 我不是唯一一个。

BG: ПРИПЕВ:
ZH: 合唱:

BG: Дявол, жена фатална
ZH: 魔鬼蛇蝎美人

BG: или
ZH: 或

BG: ситуация банална?
ZH: 陈腐的情况吗?

BG: Дявол, жена фатална
ZH: 魔鬼蛇蝎美人

BG: или
ZH: 或

BG: нещо аз не разбрах?
ZH: 不明白的东西吗?

BG: Дявол, жена фатална
ZH: 魔鬼蛇蝎美人

BG: или
ZH: 或

BG: ситуация банална?
ZH: 陈腐的情况吗?

BG: Да, ама не...
ZH: 是的但不是...

BG: С мене вече не позна!
ZH: 和我一起我认不出。

BG: Кой видял - видял, кой разбрал - разбрал.
ZH: 谁看到你,谁有发现。

BG: който с теб е бил, го е проумял -
ZH: 谁是与你,认为他-

BG: уви,
ZH: 唉,

BG: любовта ти е измама
ZH: 你的爱是一个骗局

BG: ден си тука, два те няма,
ZH: 一天在这里,那那里 2 个

BG: и да искаш да се върнеш -
ZH: 和想要来背-

BG: вече няма при кой!
ZH: 不再是任何人 !

BG: ПРИПЕВ:
ZH: 合唱:

BG: Дявол, жена фатална
ZH: 魔鬼蛇蝎美人

BG: или
ZH: 或

BG: ситуация банална?
ZH: 陈腐的情况吗?

BG: Дявол, жена фатална
ZH: 魔鬼蛇蝎美人

BG: или
ZH: 或

BG: нещо аз не разбрах?
ZH: 我没有的东西我理解?

BG: Дявол, жена фатална
ZH: 魔鬼蛇蝎美人

BG: или
ZH: 或

BG: ситуация банална?
ZH: 陈腐的情况吗?

BG: Да, ама не...
ZH: 是的但不是...

BG: С мене вече не позна!
ZH: 和我一起我认不出。