Artist: 
Search: 
Slavi Trifonov - По Ръба (feat. Lusi) lyrics (English translation). | Грешни мисли,в погледите се пресичът,
, грешни пръсти...
03:36
video played 4,956 times
added 7 years ago
Reddit

Slavi Trifonov - По Ръба (feat. Lusi) (English translation) lyrics

BG: Грешни мисли,в погледите се пресичът,
EN: Wrong thoughts, in pogledite be presič″t,

BG: грешни пръсти по косите се стичът.
EN: fingers in the wrong hair is stič″t.

BG: Ако можеш разтопи праха в очите,
EN: If you melt the powder in the eyes,

BG: на случайиност ти при мен не разчитай.
EN: the slučajinost you me not "count.

BG: Обичайните клишета, обичайните сюжети
EN: The usual clichés, the usual stories

BG: са безсилни пред жената във мене.
EN: are powerless before the woman in me.

BG: Има нещо, нещо близко, има нещо
EN: There's something, something, there's something

BG: и го искам, и сега идва точното време.
EN: and I want it, and now comes the exact time.

BG: Искам нещо по ръба, пускай нещо по ръба
EN: I want something on the edge, drop something on the edge

BG: хайде поиграй си с моя огън, със първичността.
EN: come on poigraj with my fire, with p″rvičnostta.

BG: Искам нещо по ръба, устните ти по гърба
EN: I want something on the edge, the lips you in the back

BG: хайде разгадай с кое граничи,
EN: come on razgadaj with which it borders,

BG: в мене нежността.
EN: in my nežnostta.

BG: Тънки струни, в тялото ми ти опъваш,
EN: Thin strings, in my body you op″vaš,

BG: тънък намек, че първичното чуваш.
EN: thin hint that primary hear.

BG: Ако можеш овладей страстта в гърдите,
EN: If you ovladej the passion in the chest,

BG: на случайност ти при мен не разчитай.
EN: the chance you me not "count.

BG: Обичайните клишета, обичайните сюжети
EN: The usual clichés, the usual stories

BG: са далечна и забравена тема.
EN: are distant and forgotten topic.

BG: Търся нещо, нещо близко,
EN: I'm looking for something, something,

BG: то е в тебе и го искам
EN: It is in you and I want it

BG: и сега идва точното време... ау
EN: and now comes the exact time ... IP

BG: Искам нещо по ръба, пускай нещо по ръба
EN: I want something on the edge,drop something on the edge

BG: хайде поиграй си с моя огън, със първичността.
EN: come on poigraj with my fire, with p″rvičnostta.

BG: Искам нещо по ръба, устните ти по гърба
EN: I want something on the edge, the lips you in the back

BG: хайде разгадай с кое граничи,
EN: come on razgadaj with which it borders,

BG: в мене нежността.
EN: in my nežnostta.

BG: Искам нещо по ръба, пускай нещо по ръба
EN: I want something on the edge, drop something on the edge

BG: хайде поиграй си с моя огън, със първичността.
EN: come on poigraj with my fire, with p″rvičnostta.

BG: Искам нещо по ръба, устните ти по гърба
EN: I want something on the edge, the lips you in the back

BG: хайде разгадай с кое граничи
EN: come on razgadaj with which it borders

BG: в мене нежността, в мене лудостта...
EN: nežnostta in me, in me madness ...