Artist: 
Search: 
Slavi Trifonov - Кажи На Майка Си (feat. Ku-ku Bend) lyrics (Chinese translation). | Всичко направих да забравя две очи..
, минах през огън и...
04:31
Reddit

Slavi Trifonov - Кажи На Майка Си (feat. Ku-ku Bend) (Chinese translation) lyrics

BG: Всичко направих да забравя две очи..
ZH: 我忘了两只眼睛所做的一切。

BG: минах през огън и се молех, но уви!
ZH: 我穿过火和 moleh,但是唉 !

BG: Как да изтрия всяка дума, всеки поглед, всеки миг,
ZH: 如何删除每一句话、 每个眼神、 每一时刻,

BG: как да се справя, всичко мога, но с това не бих..
ZH: 如何处理一切,但我不会 … …

BG: кажи на майка си,
ZH: 告诉你妈妈

BG: кажи на майка си сега,
ZH: 现在,告诉父

BG: какви ги правеше..
ZH: 什么使它们。

BG: и днес и вчера през нощта.
ZH: 今天和昨天晚上。

BG: Сега върви напред,
ZH: 现在前进的道路,

BG: натам иди,
ZH: 关于外来直接投资,

BG: на майка си кажи!
ZH: 他的母亲说 !

BG: кажи на майка си,
ZH: 告诉你妈妈

BG: кажи на майка си сега,
ZH: 现在,告诉父

BG: какви ги правеше..
ZH: 什么使它们。

BG: и днес и вчера през нощта.
ZH: 今天和昨天晚上。

BG: Сега върви напред,
ZH: 现在前进的道路,

BG: натам иди,
ZH: 关于外来直接投资,

BG: на майка си кажи!
ZH: 他的母亲说 !

BG: Знам ще минем през години всеки с друг..
ZH: 我知道我会,年期间每个 minem 与另一个...

BG: и ще се лъжеш че обичаш, но напук!
ZH: l″žeš,你喜欢,但 napuk !

BG: И ще се търсим и ще крием самотата от света
ZH: 并将从孤独与 kriem 世界寻找

BG: ще се повтаряме като във дяволска шега!...
ZH: 将尝试为魔鬼的笑话!...

BG: кажи на майка си,
ZH: 告诉你妈妈

BG: кажи на майка си сега,
ZH: 现在,告诉父

BG: какви ги правеше..
ZH: 什么使它们。

BG: и днес и вчера през нощта.
ZH: 今天和昨天晚上。

BG: Сега върви напред,
ZH: 现在前进的道路,

BG: натам иди,
ZH: 关于外来直接投资,

BG: на майка си кажи!
ZH: 他的母亲说 !

BG: кажи на майка си,
ZH: 告诉你妈妈

BG: кажи на майка си сега,
ZH: 告诉你妈妈现在,

BG: какви ги правеше..
ZH: 什么使它们。

BG: и днес и вчера през нощта.
ZH: 今天和昨天晚上。

BG: Сега върви напред,
ZH: 现在前进的道路,

BG: натам иди,
ZH: 关于外来直接投资,

BG: на майка си кажи!
ZH: 他的母亲说 !