Artist: 
Search: 
Slavi Trifonov - Едно Ферари с Цвят Червен lyrics (Chinese translation). | Номерът не може да бъде избран в момента,
, моля обадете...
03:37
Reddit

Slavi Trifonov - Едно Ферари с Цвят Червен (Chinese translation) lyrics

BG: Номерът не може да бъде избран в момента,
ZH: 不,目前所选数量

BG: моля обадете се по-късно.
ZH: 请稍后致电。

BG: This number can not be reached at the moment,
ZH: 目前,无法达到这一数字

BG: please try again later.
ZH: 请稍后再试。

BG: Ако знаех само аз
ZH: 如果我只知道我

BG: номера на Господ Бог,
ZH: 主,数

BG: щях да му звънна...
ZH: 我打电话给他。

BG: Щяхме да се разберем:
ZH: 我们要找出:

BG: аз за него, той за мен
ZH: 我为他,他给我

BG: нещо да свършим.
ZH: 所要做的事情。

BG: И когато той пита ме:
ZH: 并且,当他问我:

BG: "Нещо искаш ли, ти кажи?",
ZH: "你想要什么,你说吗?

BG: аз ще му кажа ей така:
ZH: 我会告诉他只是像这样:

BG: Едно Ферари с цвят червен,
ZH: 与颜色红色,法拉利

BG: едно за теб, едно за мен -
ZH: 给你一个,我一个-

BG: това му трябва на човека...
ZH: 此人的需要。

BG: а вътре гадже с бронзов тен
ZH: 和里面的男朋友用铜谭

BG: едно за теб, едно за мен -
ZH: 给你一个,我一个-

BG: това му трябва на човек...
ZH: 这个人的需要。

BG: Нямаш ли си мобифон,
ZH: 你有你的预付的卡,

BG: нямаш ли си, Боже мой,
ZH: 你知道,我的上帝,

BG: да те потърся?!
ZH: 他们要求把? !

BG: Да ме питаш, Господи,за
ZH: 要问我,主啊,

BG: какво мечтя аз, какво желая.
ZH: 我 mečtâ 我的希望。

BG: И каквото, Боже, дадеш,
ZH: 和上帝的一切,给,

BG: всичко равно ще поделим:
ZH: 万物平等将共享:

BG: едно за теб, едно за мен...
ZH: 给你一个,我一个。.

BG: Едно Ферари с цвят червен,
ZH: 与颜色红色,法拉利

BG: едно за теб, едно за мен -
ZH: 给你一个,我一个-

BG: това му трябва на човека...
ZH: 此人的需要。

BG: а вътре гадже с бронзов тен
ZH: 和里面的男朋友用铜谭

BG: едно за теб, едно за мен -
ZH: 一个对你来说一个关于我-

BG: това му трябва на човек...
ZH: 这个人的需要。

BG: Едно Ферари с цвят червен,
ZH: 与颜色红色,法拉利

BG: един милион със цвят зелен,
ZH: 一个与颜色绿色,

BG: това му трябва на човека...
ZH: 此人的需要。

BG: И ново гадже всеки ден -
ZH: 和一个新的男朋友每一天-

BG: не знам за теб, но според мен,
ZH: 我不知道你的事,但据我所知,

BG: това му трябва на човек...
ZH: 这个人的需要。