Artist: 
Search: 
Slavi Trifonov - Едно Ферари С Цвят Червен (Live) lyrics (Japanese translation). | Номерът не може да бъде избран в момента,
, моля обадете...
03:37
Reddit

Slavi Trifonov - Едно Ферари С Цвят Червен (Live) (Japanese translation) lyrics

BG: Номерът не може да бъде избран в момента,
JA: 数が現時点で選択されていないことができます。

BG: моля обадете се по-късно.
JA: 後で電話してください。

BG: This number can not be reached at the moment,
JA: この数が、現時点でに達していないことができます。

BG: please try again later.
JA: もう一度やり直してください。

BG: Ако знаех само аз
JA: のみ知った場合

BG: номера на Господ Бог,
JA: 主の数

BG: щях да му звънна...
JA: 彼に電話するつもりだった。

BG: Щяхме да се разберем:
JA: 我々 を見つけるつもりだった。

BG: аз за него, той за мен
JA: 私は、彼のため彼は私のため

BG: нещо да свършим.
JA: 何か。

BG: И когато той пита ме:
JA: 彼は私に尋ねるとき。

BG: "Нещо искаш ли, ти кажи?",
JA: 」ほしい何でもあなたが言う?」

BG: аз ще му кажа ей така:
JA: これを言うでしょう。

BG: Едно Ферари с цвят червен,
JA: 色の赤とフェラーリ

BG: едно за теб, едно за мен -
JA: あなたのため、私のための 1 つ-

BG: това му трябва на човека...
JA: 人間の必要性。

BG: а вътре гадже с бронзов тен
JA: 青銅とガール フレンドの中タン

BG: едно за теб, едно за мен -
JA: あなたのため、私のための 1 つ-

BG: това му трябва на човек...
JA: この男が必要です。

BG: Нямаш ли си мобифон,
JA: プリペイド カードを持っていません。

BG: нямаш ли си, Боже мой,
JA: 必要はありません、私の神は、

BG: да те потърся?!
JA: あなたを見つけるか?

BG: Да ме питаш, Господи,за
JA: 主よ、私を求める

BG: какво мечтя аз, какво желая.
JA: どのような mečtâ 私は、何をしたいです。

BG: И каквото, Боже, дадеш,
JA: 何を神を与えると

BG: всичко равно ще поделим:
JA: 等しいすべてを共有する:

BG: едно за теб, едно за мен...
JA: あなたは、1 つは私のための 1 つ。

BG: Едно Ферари с цвят червен,
JA: 色の赤とフェラーリ

BG: едно за теб, едно за мен -
JA: あなたのため、私のための 1 つ-

BG: това му трябва на човека...
JA: 人間の必要性。

BG: а вътре гадже с бронзов тен
JA: 青銅とガール フレンドの中タン

BG: едно за теб, едно за мен -
JA: あなたのため、1 つ私について-

BG: това му трябва на човек...
JA: この男が必要です。

BG: Едно Ферари с цвят червен,
JA: 色の赤とフェラーリ

BG: един милион със цвят зелен,
JA: 色グリーン 100 万

BG: това му трябва на човека...
JA: 人間の必要性。

BG: И ново гадже всеки ден -
JA: 新しいボーイ フレンド毎日

BG: не знам за теб, но според мен,
JA: 私は知らないが、私によると、

BG: това му трябва на човек...
JA: この男が必要です。

BG: Няма такъв номер,
JA: このような番号はありません。

BG: моля проверете и опитайте отново.
JA: 確認してくださいもう一度やり直してください。

BG: This number is not in use,
JA: この数が、使用されていません。

BG: please check the number and try again.
JA: 番号を確認してくださいもう一度やり直してください。