Artist: 
Search: 
Slade - Gudbuy T'Jane lyrics (Bulgarian translation). | Goodbye to Jane, goodbye to Jane,
, She's a dark horse see if she can
, Goodbye to Jane, goodbye to...
03:48
video played 1,266 times
added 8 years ago
Reddit

Slade - Gudbuy T'Jane (Bulgarian translation) lyrics

EN: Goodbye to Jane, goodbye to Jane,
BG: Сбогом на Джейн, сбогом на Джейн,

EN: She's a dark horse see if she can
BG: Тя е по-тъмен кон виж, ако тя може да

EN: Goodbye to Jane, goodbye to Jane, painted up like a fancy young man
BG: Сбогом на Джейн, сбогом на Джейн, боядисани като фантазия млад мъж

EN: [Chorus]:
BG: [Припев]:

EN: She's a queen can't you see what I mean;
BG: Тя е кралица не виждаш ли какво имам предвид;

EN: She's a queen
BG: Тя е царица

EN: See, (see) see, she's a queen
BG: Виж, (виж) виж, тя е царица

EN: And I know she's alright, alright, alright, alright
BG: И знам, че тя е добре, добре, добре, добре

EN: I say you're so young you're so young
BG: Казвам, че ти си толкова млад, ти си толкова млад

EN: I say you're so young you're so young
BG: Казвам, че ти си толкова млад, ти си толкова млад

EN: I say you're so young you're so young
BG: Казвам, че ти си толкова млад, ти си толкова млад

EN: I said
BG: Казах

EN: Goodbye to Jane, goodbye to Jane,
BG: Сбогом на Джейн, сбогом на Джейн,

EN: Get a kick from her forties trip boots
BG: Получи удар от четиридесет пътуване ботуши

EN: Goodbye to Jane, goodbye to Jane, has them made to match up to her suits
BG: Сбогом на Джейн, сбогом на Джейн, има ги да съвпадат с нея костюми

EN: I said
BG: Казах

EN: Goodbye to Jane, goodbye to Jane,
BG: Сбогом на Джейн, сбогом на Джейн,

EN: Like a dark horse see how she ran
BG: Като тъмен кон видя как тя се завтече

EN: Goodbye to Jane, goodbye to Jane, spits on me cos' she knows that she can
BG: Сбогом на Джейн, сбогом на Джейн, плюе по мен защото тя знае, че тя може да

EN: I say you're so young, she's alright, alright, alright, alright.
BG: Казвам, че сте толкова млади, тя е добре, добре, добре, добре.

EN: I say you're so young you're so young, alright, alright
BG: Казвам, че ти си толкова млад, ти си толкова млад, добре, добре

EN: I say you're so young
BG: Казвам, че сте толкова млади