Artist: 
Search: 
Reddit

Skylė - Kazokai lyrics

Ar jūs žinot
Ar girdėjot
Kaip kazokai važiuoja pas moteris?
Ar jūs žinot
Ar girdėjot
Kodėl jie važiuoja pas moteris?
Jie važiuoja todėl
Kad jiems trūksta meilės -
Kaip man ir tau
Jiems trūksta meilės.
Ir meilės nieks negali mums duoti
Nes mes patys ir esam ta meilė
Tik padalinta į dvi lytis.
Štai dėl ko kazokai važiuoja pas moteris
Štai dėl ko jie važiuoja pas moteris.
Ar jūs žinot
Ar girdėjot
Kaip moterys laukia kazokų?
Ar jūs žinot
Ar girdėjot
Kodėl jos taip laukia kazokų?
Jos laukia todėl
Kad joms trūksta meilės
Kaip man ir tau
Joms trūksta meilės.
Ir meilės niekas negali mums duoti
Nes mes patys ir esam ta meilė
Tik padalinta į dvi lytis.
Štai dėl ko kazokai važiuoja pas moteris
Štai dėl ko moterys taip laukia jų.