Artist: 
Search: 
Reddit

Skitsystem - Det Sociala Arvet lyrics

Det finns inget kvar för den som ingenting har
för staten ger aldrig något, staten den tar

Det sociala arvet

Öga för öga, tand för tand
när den fattige äter ur den rikes hand?

Det sociala arvet

Öga för öga, tand för tand
när den rike äter ur den fattiges hand!

Det sociala arvet - det följer dig i graven