Artist: 
Search: 
Reddit

Sissel - Bred Dina Vida Vingar lyrics

(T. Lina Sandell/Scanian folk song/Trad. Arr.)

Bred dina vida vingar, o, Jesus över mig
Och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig!
Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd,
Och låt mig alla dagar få leva blott av nåd!

Forlåt mig alla synder och två mig i ditt blod!
Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god!
Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små,
Och låt i frid oss åter till nattens vila gå!

Instr. Guitar

Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små,
Och låt i frid oss åter till nattens vila gå!