Artist: 
Search: 
Sirenia - The Other Side lyrics (Bulgarian translation). | There’s a light and a darkened road
, There’s a night and a fading hope
, There was a dream that...
03:55
video played 4,655 times
added 8 years ago
Reddit

Sirenia - The Other Side (Bulgarian translation) lyrics

EN: There’s a light and a darkened road
BG: Там е светлина и затъмнена път

EN: There’s a night and a fading hope
BG: Има една нощ и удължено надежда

EN: There was a dream that once was mine
BG: Имаше една мечта, която веднъж е мой

EN: But now it seems it has passed with time
BG: Но сега изглежда, че е приет с времето

EN: Sail away my little sister
BG: Sail далеч малката ми сестра

EN: Sail away to the other side
BG: Sail далеч от другата страна

EN: Sail away my little sister
BG: Sail далеч малката ми сестра

EN: Sail away far into the night
BG: Sail далеч далеч в нощта

EN: Where times seems much better
BG: Където пъти изглежда много по-добре

EN: Than this void called life
BG: От този нищожен наречена живот

EN: There’s a voice inside my head
BG: Има един глас в главата ми

EN: There was a hope, now now long since dead
BG: Имаше надежда, сега вече отдавна мъртъв

EN: It’s all a wonder, will I abide
BG: Това е едно чудо, ще остана

EN: I hear you calling from the other side
BG: Чувам ви призовавам от другата страна