Artist: 
Search: 
Reddit

Sint Andries MC's - Tialekt lyrics

om verstaanbaar over te komen moet je dus letten op je stem
goed articuleren en zeker het dialect vanwaar u komt, achterwege laten.


in't stad word er rap geklapt
in't stad, int stad klappen wij dus rap
mijn stad is die stad
en het dialect is plat
en gogget a ni af, awel kust dan ons gat

gepest is getreiter
awe mond is ne freiter
a ge constant ligt te mekkeren da noeme wij nen bleiter
nemen is pakken
wallen zen zakken
tleven is plakken
en warken is fakken
een meske is een wondje
en ne keffer is een hondje
tweeënhalf euro da was vruuger nog een pondje
ne rijkswacht een zwontje
een weggeske een bontje
doeder ene oep awel dan gefde gij een rondje
gaden comisheke doen, of moboetoe op vliegtuig zetten
wilde iet rap afhandelen, awel dan mokte gewoon korte metten
de golegie da is de zoo
ne vierkant een carroo
agge in den elmer iet besteld, dan roepte gewoon YOOO


int stad word er rap geklapt
int stad, int stad klappen wij dus rap
antwaarpen is die stad
en het dialect is plat
en gogget a ni af, awel kust dan ons gat

ne zakdoek is een snotvodje
een gatje is een kotje
tcafe met mieste bier int stad is waarschijnlijk 'tpaters votje
ijscréme is crémegelass
justekes is pas
en de ploeg vant stad spelt nog altijd eerste klas
een spleet is een kier
en ne worm is ne pier
ne glazen boterham is bier
trots da is fier
carréke is vier
en goeiekoop da is dier
ge zieget atomium, ik zienet van ier
sleuren is trekken, ontploffen verrekken, a bolle vertrekke,
dooddoen da is snekken, druppen is lekken en smoele zen bekke, klein plantjes zen stekke,
en stoeffen is spekken, schief da is kroem, voorwa is weroem, een jat is een koem,
en achterlijk stoem, 't wc is de koer, een rondje nen toer, een teef is een hoer en iemand loemp is nen boer,

int stad word er rap geklapt
int, int stad stad klappen wij dus rap
antwaarpen is die stad
en het dialect is plat
en gogget a ni af, awel kust dan ons gat

ne kruidtuin da noemen wij nen botaniquen hof,
een bruin brood gewoon of gesneden, is een grof,
ne sleffer ne sloef,
ne stoemp is nen doef,
een kut is een foef,
en freit da is boef,
een toert, een patéke,
doen alsof da is faken,
nen overloop, een allééke
en dansen is shaken
de kermis, de foor
een bord, een talloer
een touw is een koor
ja en wiet da is smoor
ne smurf is ne flik
nen tuttefrut, ne chik
a kroep is ne klik
en a kruis is ne mik
stillos zen bikken
branden is fikken
schoeppen is pikken
verraaien is klikken
betale is dokken
en kloeten zen klokken
en kwieken is fokken
en kousen zen sokken
spauwen is brokken
trekken is snokken
een schoen griet.... DA NOEME WIJ EEN FARM MOKKE


int stad word er rap geklapt
int stad, int stad klappen wij dus rap
antwaarpen is die stad
en het dialect is plat
en gogget a ni af, awel kust dan ons gat

ne fiets is een veloke,
een verrassing, een caddoke
een schel brood is een boke
en biene da zen knoke
een beuling, een weust,
een tiet is een beust
soems godde oep de veust en dan slaagde oep de keust
edde deust, moete drinken
knipoogde, pinkte
mankt ge, dan hinkt ge
en muft ge, dan stinkt ge
het gras is de gazon,
goe da is bon
duizend frank was een ton
nee en wandelen is gon
coureugge is moed
te poot is te voet
een overtreding, een boet
en ne gast is nen dude
nen held is een star
nen otto een caar
ne stoemmen apchaar
overhoep in de war
gratis, verniet
oep de poef is krediet
????
en nog efkes, sebiet
correct da is just
en goesting is lust
ne zotten aap noemde gust
en age na men kloete kust


int stad word er rap geklapt
int stad klappen wij dus rap
antwaarpen is die stad
en het dialect is plat
en gogget a ni af, awel kust dan ons gat