Artist: 
Search: 
Reddit

Sigrblot - Krigspsalm lyrics

Drivkraften bakom den nya världsbilden, det återuppväckta Europas grund är de rassjälsliga värden som ännu inte blivit ett levande medvetande. Själ betyder ras sedd inifrån medan rasen är den fysiska utsidan av själen – själens vitalitet är sålunda livsviktig för rasens fortsatta existens.

Att återuppväcka folksjälen innebär att återinföra dess betydelse; ett undermedvetet inflytande i tankesätt, folktro och konst. Genom dessa kanaler skall tusentals röster stämma in i vår egen och dessa skall tränga in i miljoner själar och sätta dem i brand!

Eftervärldens samhällsomstörtning präglas inte utav klasskamp, inte konflikter mellan politiska ideologier eller kyrkliga dogmer utan ett avgörande när blod och blod ställs gentemot varandra, när folkslag drabbar samman – ett rasligt kaos på psykologiskt slagfält. En oundviklig följd utav händelser som förseglar oskriven historia, den slutgiltiga uppgörelsen olika spirituella värden emellan.