Artist: 
Search: 
Reddit

Sigrblot - Blodsband lyrics

I ditt blod bär du det heliga arvet från dina fäder och förfäder. Du känner dem inte, de går i en oändlig rad in i det förgångnas mörker – men de lever alla i dig och genom ditt blod kan de idag färdas över hela jorden. På grund av detta, är ditt blod heligt. Genom det gav dig dina föräldrar inte bara din kropp utan också ditt innersta väsen. Att förneka sitt blod är att förneka sig själv!

Alla har förmågan att öka på de goda delarna av sitt arv och undertrycka de dåliga delarna – för alla har fått vilja och mod. Du har inte bara rättigheten utan också skyldigheten att föra ditt blod vidare genom din avkomma – för du är en länk i rasens kedja som sträcker sig från långt tillbaka i tiden till den avlägsna framtiden. Kedjan får aldrig brytas!

Om ditt blod bär på vilka som helst kvalitéer som gör dina barn olyckliga eller gör dem till en börda för vårt folk, då har du den heroiska plikten att avsluta kedjan. Blodet är bäraren av livet. Du bär skapelsens hemlighet inom dig! Ditt blod är heligt, för i det lever den gudomliga viljan.