Artist: 
Search: 
Reddit

Sibbe - Chop Suey lyrics

(Pekin takeaway vessego? Ja, ka vil du ha?
Ja, nomme tletten me chop suey?
Ja vil du koma å henta eller kjøla?
Ja bale venta(ukjent språk)Ja, du kan komma å henta
Sigga om ett quate. Ja, okei.)

Klokkå quatt øe fila, du e solten på kina madeeeee.
Å du linga te takeaway. Eg ta telefonen sei:
Ben Niuw pekin takeaway ja hei..
Å så du seia te meg att du vil ha, chop suey me alt.
Eg seie atte atte: Ja, vil du komma å henta, sjunta føl ble kaldt.
Sigga om et quatte, du kan komma å henta mad
Om ett quatte, sigga ett quatte,
Komma henta maden sigga ett quatte.

De du bestilla, e'kje de du i påse finna,
Å du bli få'banna, Du linga te meg å skjella.
Å så du seie te meg att du har fått feil å fått sjolling å nodla å alt.
Sei du: Fann ikje de du sko hatt du...
Ja, må du komma å henta må sjunta fø bli kaldt,
Sigga ett quatte. Du kan komma å henta mad om ett quatte.
Sigga m'ett quatte, du kan komma henta maden sigga m'ett quatte.
(kinesisk) Ja, va do skolling å nodla, men de e nå fan
Ja, du kan komme henta sigga m'ett quatte
Sigga m'ett quatte
Sigga m'ett quatte maden ferdig
Sigga m'ett quatte (quatte, quatte, quatte Ja)

Peking takeaway vessegod? Ja, ka vil do ha?
Sjolling å nodla, isse chop suey.
Ja, okei. Vil du komma henta eller kjøla?
Ja, ja, okei. Du kan komma å henta sigga m'eeet quatte?
Okei. Hade ja.