Artist: 
Search: 
Shirley Bassey - What Now My Love lyrics (Bulgarian translation). | What now my love?
, Now that you've left me
, How can I live
, Through another day?
, 
, Watching my...
02:54
video played 165 times
added 6 years ago
Reddit

Shirley Bassey - What Now My Love (Bulgarian translation) lyrics

EN: What now my love?
BG: Какво сега моята любов?

EN: Now that you've left me
BG: Сега, че сте ме остави

EN: How can I live
BG: Как да живеем

EN: Through another day?
BG: През друг ден?

EN: Watching my dreams
BG: Гледане на моите мечти

EN: Turning to ashes
BG: По отношение на пепелта

EN: And my hopes
BG: И моите надежди

EN: Into bits of clay
BG: В бита на глина

EN: Once I could see
BG: След като можех да видя

EN: Once I could feel
BG: След като мога да се чувстват

EN: Now I'm numb
BG: Сега съм вцепенен

EN: I've become unreal
BG: Аз бях стане нереално

EN: I walk the night
BG: Аз ходя вечер

EN: Without a goal
BG: Без цел

EN: Stripped of my heart
BG: Лишен от сърцето ми

EN: My soul
BG: Душата ми

EN: What now my love?
BG: Какво сега моята любов?

EN: Now that it's over
BG: Сега, това е над

EN: I feel the world
BG: Чувствам света

EN: Closing in on me
BG: Се доближава до мен

EN: Here come the stars
BG: Тук идват звездите

EN: Tumbling around me
BG: Tumbling около мен

EN: There's the sky
BG: Е небето

EN: Where the sea should be
BG: Където морето трябва да бъдат

EN: What now my love?
BG: Какво сега моята любов?

EN: Now that you're gone
BG: Сега, когато си тръгна

EN: I'd be a fool
BG: Ще съм глупак

EN: To go on and on
BG: Да отида и на

EN: No one would care
BG: Никой не би грижи

EN: No one would cry
BG: Никой не ще плача

EN: If I should live
BG: Ако трябва да живея

EN: Or die
BG: Или да умре