Artist: 
Search: 
Reddit

???;?? - She Is lyrics

sumgyo wadon naui sujubun maum modu nege jurge yeiye~
chagaun narur umjiginun noui miso
dadhyo idon naui odu un maum modu nege yorge yeiye~
jidoghan nege uimirur jun noui sarang
choumen arsu obdon nomanui hyangiga nukyojyo
shigani hurursurog nanun byonhago byonhane
one sesang gadug bichur nerigo
SHE'S THE GIRL WHAT SHE IS THE ONE
modungon noro inhe byonhe
sumgyo wadon naui sujubun maum modu nege jurge yeiye~
chagaun narur umjiginun noui miso
choumen arsu obdon nomanui hyangiga nukyojyo
sesangun nega isso byonhe
LET IT CHANGE
dadhyo idon naui odu un maum modu nege yorge yeiye~
jidoghan nege uimirur jun noui sarang
sumgyo wadon naui sujubun maum modu nege jurge yeiye~
chagaun narur umjiginun noui miso
dadhyo idon naui odu un maum modu nege yorge yeiye~
jidoghan nege uimirur jun noui sarang
yeah~ chagaun nege ongirur jun noui miso...